Budova YMCA

YMCA na Slovensku po dlhoročnom spore o svoje práva víta rozhodnutie krajského súdu o vlastníctve budovy YMCA v Bratislave, ktorá jej bola neprávom odobraná komunistickým režimom v 50-tych rokoch.

Poslaním YMCA na Slovensku je slúžiť spoločnosti a to najmä mladým ľuďom. Toto realizuje prostredníctvom svojich miestnych združení na viacerých miestach Slovenska (dlhodobá systematická práca s mladými ľuďmi, nízkoprahové komunitné centrá, letné tábory, vzdelávacie kurzy a podpora marginalizovaných skupín).

Bezprostredne po znovunadobudnutí budovy YMCA neplánuje robiť radikálne zmeny v jej súčasnom využití. Po dôkladnej analýze bude realizovaný funkčný model podporujúci naše poslanie a rešpektujúci potreby mladých ľudí v Bratislave.

link na súdne rozhonutie Okresného súdu Bratislava I

Radosť nad vrátením budovy a svoju podporu nám vyjadrili aj naši českí parneri z YMCA v České republice, ktorí jej venovali hlavnú tému vo svojom časopise Protein 4/2014 a navštívili nás aj na tradičnej YMCA dielni v decembri 2014, aby spolu s nami oslávili toto víťazstvo nádeje na spravodlivosť:

http://www.protein.ymca.cz/view.php?cisloclanku=2015020010
Protein

YMCA Europe tiež zverejnila dobré správy, keďže Slovensko je jednou z posledných krajín, kde sa po dlhých rokoch navracia majetok YMCA:

http://www.ymcaeurope.com/good-news-from-slovakia

Comments

comments