European YMCA Treehouse Leaders Trainee Camp 2015

Špeciálny výcvikový tábor pre YMCA vedúcich

11. – 18. júl 2015

YMCA camp Michelstadt, Nemecko   www.camp-michelstadt.de

treehouse1treehouse2

Špeciálny výcvikový tábor určený pre mladých vedúcich a pracovníkov s mládežou, zameraný na rozvoj a sprostredkovanie vodcovských zručností. Účastníci budú rozvíjať koncepty tréningu a bezpečnosti, a tiež vzdelávacie a teologické koncepty a budú budovať miesta pre spoločné bývanie a učenie sa. Ďalšími aspektmi školenia bude získavať a učiť sa techniky ako je šplhanie na stromy, práca s lanom a ďalšími materiálmi, viazanie uzlov, atď. Očakávaním je otvorené kresťanské spoločenstvo, v ktorom budeme zdieľať svoju vieru vzájomne slovom a skutkom. Účastníci sa zoznámia s rozmanitosťou hnutia YMCA. Stravovanie a niektoré časti programu budú zdieľané s inými prebiehajúcimi YMCA aktivitami.

Metódy práce:

  • Participácia a neformálne vzdelávanie: výzva pre účastníkov vytvárať vlastné koncepty, ktoré chcú postaviť, otvorené zadania úloh
  • Medzikultúrne učenie: účastníci z rôznych európskych krajín a kultúrnych prostredí prispievajú vlastnými skúsenosťami z oblasti outdoor a experimentálnej pedagogiky. Cieľom je zdieľanie skúseností a ďalšia podpora kompetencí na úrovni európskej YMCA
  • Výsledky: účastníci a ich domáce YMCA budú môcť zorganizovať vlastný Treehouse kemp. Výstupy budú zdokumentované a publikované pre všetkých účastníkov ale aj iných záujemcov o túto formu práce s mládežou.
  • Publikácie: Účastníci budú posielať správy o svojich skúsenostiach, priebehu a výsledkoch programu do svojich krajín, ktoré budú zverejňované a publikované pre ďalšie použitie v jednotlivých krajinách.

Výstupy projektu

Každý účastník, ktorý splní podmienky a prejde úspešne kempom by mal vedieť samostatne viesť a uskutočniť treehouse kemp. Výsledky, metódy a poznatky budú spísané do digitálnej verzie a tiež online forme.

Publikácia výstupov

Tím dokumentaristov bude podporovať účastníkov, aby mohli zdieľať svoje skúsenosti cez internet, CD, video a fotografie, správy a blogy, na rôzne portály partnerských organizácií, YMCA a cez sociálne médiá. Počas tábora budú priatelia YMCA a širšia verejnosť pozvaní na deň otvorených dverí.

Účastníci

30 perspektívnych lídrov v oblasti Treehouse building z YMCA v Dánsku, Nemecku, Fínsku, Veľkej Británii, Írsku, Holandsku, Portugalsku, Rusku, Švajčiarsku, na Ukrajine, v Bielorusku a Slovensku. Vek 18 a viac rokov, schopnosť dohovoriť sa v angličtine a záujem uskutočniť podobný tábor na Slovensku. Tábor je určený pre aktívnych mládežníckych vedúcich s predošlými skúsenosťami s vedením táborov a aktivít pre deti a mladých ľudí.

Počet účastníkov za Slovensko: 1 – 3

Pracovný jazyk: angličtina

Poplatok 150,- € je už dotovaný,  zahŕňa všetky náklady spojené s ubytovaním, stravou a tréningom, zdravotné poistenie si hradia účastníci. Cestovné si platia účastníci sami, alebo v prípade schválenia grantu je možné časť nákladov preplatiť. Ak by boli uvedené náklady jedinou prekážkou tvojej účasti, uveď prosím tieto dôvody v prihláške.

Organizátor: YMCA Germany v spolupráci s CVJM-Westbund

Prihlasovanie na tréning bolo uzatvorené 5. 3. 2015. 

Comments

comments