ZOOM Outdoor for healthy lives 2015

 

Výcvik v spolupráci s YMCA Romania:
Outdoor tréning: Zaostrené na zdravý život

borzont212. – 23. júna 2015
Borzont, Rumunsko

 • 10-dňový tréning zameraný na rozvoj mladých vedúcich v oblasti návrhu a organizácie táborov pre mladých so zameraním na outdoor a média
 • 24 účastníkov zo 6 európskych krajín: Holandsko, Slovensko, Poľsko, Moldavsko, Macedónsko a Rumunsko
 • Prihlásiť sa bolo možné do 30. 4. 2015. Prihlasovanie je už uzatvorené.

Hlavné aktivity sa uskutočnia v odľahlom regióne Borzont, blízko mesta Gheorgheni. Hlavným cieľom je vzájomné zdieľanie a zlepšenie  schopnosti viesť a organizovať tábory na profesionálnejšej úrovni.

borzont1Aktivity sú zamerané na postupný rozvoj mediálnych zručností (hlavne tvorba videa) a tvorbu zaujímavých oudorových aktivít pre mladých, čas pre zdieľanie skúsenosti a tiež spoznanie lokálnej komunity v Rumunsku.

Tréning je určený hlavne pre:

 • táborových vedúcich a dobrovoľníkov pracujúcich s deťmi a mládežou
 • záujemcov o prácu s mládežou
 • všeobecne mladých ľudí so záujmom o rozvoj v médiálnych zručnostiach/outdoor aktivitách
 • infoletterZoomOutdoorforHealthyLives

 PRIHLÁŠKA A PODMIENKY

 • pracovným jazykom je angličtina, minimálne na úrovni dorozumenia sa v bežnej komunikácii
 • odporúčaný vek účastníkov je aspoň 20, minimálne však 18 rokov
 • počet účastníkov za Slovensko: 4
 • tréning a celý pobyt (ubytovanie a strava) je hradený z grantu Erasmus Plus, podmienkou preplatenia je nepretržitá účasť na celom školení s príchodom 12. 6. a odchodom 23. 6.
 • účastník musí mať platné zdravotné poistenie v SR (EU karta zdravotného poistenia) a hradí si aj cestovné poistenie
 • cestovné tam a späť: podmienkou preplatenia cestovných nákladov je obdržanie originálnych faktúr, leteniek, palubných lístkov, vlakových a autobusových lístkov koordinujúcou organizáciou v Rumunsku. Odporúčame si všetky doklady naskenovať alebo prefotiť pred ich odoslaním organizátorovi! Maximálna suma na 1 účastníka je 275 Eur na obe cesty tam aj späť, zvyšné náklady znáša účastník
 • application form Zoom outdoor for healthy lives Romania
 • infoletterZoomOutdoorforHealthyLives
 • prihlasovanie sa je už uzatvorené

 

 

 

 

Comments

comments