2 percentá

Ďakujeme Vám, že podporujete YMCA na Slovensku! Môžete tak urobiť aj prostredníctvom poukázania 2% z Vašich daní a to nasledovne:

Zamestnanci, ktorým daňové priznanie zhotovuje zamestnávateľ:

 1. Do 15.2.2015 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2014.

 1. Z Potvrdenia o zaplatení dane:

  • Zistíte dátum zaplatenia dane

  • Vypočítate (vyberte len jednu z dole uvedených dvoch možností)

   • sumu predstavujúci 2% z Vašej zaplatenej dane (ak ste neodpracovali dobrovoľnícky najmenej 40 hodín); táto suma musí byť najmenej 3 €

   • sumu predstavujúci 3% z Vašej zaplatenej dane (ak ste odpracovali dobrovoľnícky najmenej 40 hodín – a máte o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2014 dobrovoľnícky pracovali); táto suma musí byť najmenej 3 €

 1. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%, resp. 3% zaplatenej dane (za rok 2014)

 2. Obe tieto tlačivá – Potvrdenie a Vyhlásenie doručte do 30. 04. 2015 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak chcete poukázať 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé

 1. Vypočítate (vyberte len jednu z dole uvedených dvoch možností)

  • sumu predstavujúci 2% z Vašej zaplatenej dane (ak ste neodpracovali dobrovoľnícky najmenej 40 hodín); táto suma musí byť najmenej 3 €.

  • sumu predstavujúci 3% z Vašej zaplatenej dane (ak ste odpracovali dobrovoľnícky najmenej 40 hodín – a máte o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2014 dobrovoľnícky pracovali); táto suma musí byť najmenej 3 €.

 1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Vpíšte nasledovné údaje: 

Názov: YMCA Slovakia

Sídlo: Nábrežie Dr.Aurela Stodolu 1747/29

Právna forma: občianske združenie 

IČO: 31794530

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (najneskôr do 31. 3. 2015) na Váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a do tohto termínu aj zaplaťte daň z príjmov.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo. Ak chcete poukázať 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Právnické osoby

V prípade, že ste sa ako firma rozhodli venovať nám 2 % z Vaších daní, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa musí byť 8 €.

 1. Vypočítate (vyberte len jednu z dole uvedených dvoch možností)

  • sumu predstavujúcu 1,5 % z dane z príjmov právnickej osoby – ak právnická osoba (firma) v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31. 3. 2015) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel) (aj inej organizácii, nemusí byť priamo našej organizácii), tak môže poukázať iba 1,5 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5 % z dane – vyplní v časti IV. kolónku 3.

  • sumu predstavujúcu 2 % z dane z príjmov právnickej osoby – ak právnická osoba (firma) v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2015 (zvyčajne do 31.3.2015) darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť priamo našej organizácii), tak môže poukázať 2 % z dane – v takomto prípade vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane – vyplní v časti IV. kolónky 1 a 2.

 1. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1,5 % (resp. 2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. V tejto časti uveďte údaje o našej organizácii: 

Názov: YMCA Slovakia

Sídlo: Nábrežie Dr.Aurela Stodolu 1747/29

Právna forma: občianske združenie 

IČO: 31794530

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie podielu z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, a pod. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.

V prípade otázok alebo problémov nás kontaktujte na:

0918674839 (Dalibor Perašín) alebo na ymca@ymca.sk

Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov_original

Vyhlasenie_FO_YS_2015

Comments

comments