Regionálne školenie Change Agents pre YMCA vedúcich, Švajčiarsko

Školenie je časťou komplexného programu YMCA Change Agents, ktorý zastrešuje Svetová aliancia YMCA. Ide o vzdelávací program pre mládežníckych vedúcich YMCA od 13 do 30 rokov. Tento program má celosvetový rozmer. Pozostáva z on-line seminárov (tzv. webinárov), splnenia niekoľkých úloh a účasti na Európskych a celosvetových seminároch a stretnutiach. Začal v apríli 2015 a trvá necelé dva roky – tzn. do decembra 2016.

Cieľom tohto školenia je podpora mladých lídrov, ktorí budú ďalej pôsobiť ako “change agents” – nástroj zmeny vo svojom okolí, komunite a v kontexte YMCA na Slovensku a vo svete.

Lýdia Gondášová, členka výboru YMCA na Slovensku:

“Sama som sa minulej generácie programu zúčastnila a bola to veľmi cenná skúsenosť. Okrem vedomostí a zručností, ktoré sa v rámci programu účastník naučí, získa neuveriteľný rozhľad o tom, čo sa deje prakticky v celom svete priamo z prvej ruky, získa množstvo kontaktov, zažije iné kultúry, zlepší komunikáciu v angličtine a mnoho ďalšieho. Okrem toho je to príležitosť aj pre YMCA na Slovensku, vo výchove vedúceho na národnej a medzinárodnej úrovni a v získavaní nových kontaktov a možností spolupracovať.”

Celý dvojročný program je finančne veľmi náročný. Existuje možnosť finančnej podpory zo zdrojov Svetovej YMCA a iných zdrojov, ktoré majú vyhradené pre tento program. Tieto prostriedky však nepokrývajú 100% nákladov. Pre skutočne motivovaného a aktívneho mladého vedúceho bude YMCA na Slovensku konzultovať finančnú podporu jeho účasti na celom programe so Svetovou alianciou YMCA a inými sponzormi.

Viac informácií o štruktúre programu Change agents: EN – Change Agents Framework 2015-2016-1

Školenie Change Agents, Zurich, Švajčiarsko
Termín: 10. – 14. júna 2015
Miesto: Zurich, Švajčiarsko

Školenie bude v outdoor – skautskom štýle, ubytovanie bude v kempe v stanoch.

Program: Timetable

Podmienky:

  • Vek 18 – 30 rokov
  • Angažovanosť uchádzača v YMCA v národnom a medzinárodnom kontexte. Ak si doteraz nebol/a zapojená/ý do širšieho kontextu YMCA, ale máš do budúcnosti záujem, môžeme  tvoju účasť na programe zvážiť.
  • dobrá znalosť angličtiny uchádzača je nevyhnutná
  • do programu sa môže zapojiť len jeden účastník zo Slovenska (len za mimoriadnych okolností viac)
  • Strava, ubytovanie a program sú pokryté z grantu Erasmus Plus
  • Účastník hradí poplatok 35 CHF a cestovné a zdravotné poistenie počas pobytu. Účastnícky poplatok je možné preplatiť pre aktívneho mladého vedúceho po dohode s YMCA na Slovensku.
  • Cestovné náklady sú pokryté do výšky 380 CHF.
  • Príchod  10. júna ráno, poobede, najneskôr do 17.00 hod, odchod po 16.00 hod. 14. júna.

Prihláška:

doc formát: application_change_agents_zurich-2015

odt formát: application_change_agents_zurich-2015

Vyplnenú prihlášku v angličtine poslať čím skôr, najneskôr do 15. mája  na zuzana (zavináč) ymca (.) sk

Comments

comments