Splav Hrona 2015

11167793_10153299661329252_1404169132727006692_n

Termíny

  • 12. – 14. jún 2015
  • alebo aj kratšia varianta 12. – 13. jún 2015

otvorená akcia hlavne pre ymkárskych vedúcich, ale aj ich priateľov

https://www.facebook.com/events/1572597646347076/

Cena

Poplatok za splav je 40 Eur na jednotlivca (20 Eur pre členov YMCA) – v cene je požičanie člnov a vodáckeho vybavenia (záchranné vesty, veslá, sudy) a prenocovanie vo vodáckych táboriskách. Zabezpečenie cestovného, stanu, táborníckeho vybavenia a stravy je zodpovednosťou každého účastníka. Na zapožičaní je samozrejmé možné sa dohodnúť.

Oblasť

stredný tok Hrona

taboriská na Hrone: http://www.rieky.sk/slovensko/hron.aspx?ID_reky=60&kilo=taboriste

stav rieky: http://www.shmu.sk/sk/?page=765&station_id=7160

náročnosť: plán je koncipovaný aj pre netrénovaných začiatočníkov

Trasa / plán:

prvý deň

nástup: rkm 202.25, Nemecká, (Vodácke centrum DRONTE, 48°48´56.13” N 19°25´12.48”)

Po prebratí lodí, krátkej inštruktáži pre začiatočníkov, sa spolu s materiálom nalodíme a budeme prakticky skúšať jazdu pomerne ľahkou vodou. Pristáť ku večernému programu a táboreniu by sme mali za Lučatínom pri Slovenskej Lupči v Lodenici na Mlynčoku.

Cieľ: r.km 192, Lučatín (Lodenica na Mlynčoku, GPS: N48°46.481´ E019°18.385´ http://www.splavhrona.sk/)

druhý deň

nástup, riečny kilometer: 192

ďalej ku Šalkovej, kde budeme musieť preniesť lode aj materiál pre hrádzu so spätným prúdom, cez Banskú Bystricu ku táborisku Fort Geronimo (r.km 168,7) s možnosťou oddychu (http://www.fortgeronimo.sk/)

Tam si prezrieme následné pereje – ktoré bude možné preplaviť alebo preniesť (ak sa vám adrenalín zapáči, snáď bude možné plavbu zopakovať) http://www.panoramio.com/photo/21570245

V prípade, že sa v perejách zamočíme, bude možné sa pomerne skoro usušiť v ďaľšom táborisku, kde zakotvíme na noc.

Cieľ: r.km 164,2, Sliač (Táborisko a bufet Rybárik, N48.628101, E19.141424, http://www.bufetrybarik.sk/)

Komu už je vody dosť, môže svoju plavbu ukončiť aj tu.

tretí deň – voliteľný

r.km 164,2 – ďalej po rieke ku hrádzi elektrárne vo Zvolene, kde je potrebné opäť lode preniesť. Koryto sa potom pomaly rozširuje a voda sa stáva pokojnejšou.

Predpokladaný koniec akcie r.km 148,2 – Vodácký tábor v Budči alebo už deň skôr, podľa chuti.

logistika:

Ideálnou možnosťou je dostať sa na táborisko Lodenica na Mlynčoku (kde je možné odparkovať auto), prípadne do motorestu v Nemeckej (pre tých, ktorí prídu autobusom). Z táboriska Mlynček možeme mať odvoz do Nemeckej, kde vyzdvihneme člny a výbavu a vydáme sa na plavbu. Po dorazení na miesto prvého večera vyberieme z áut veci a rozbalíme tábor.

Na druhý deň berieme táborové veci s nami do člnov a plavíme sa s celou výbavou. Z cieľa plavby bude odvoz na prvé táborisko (prípadne do Nemeckej), kde budú autá. Odtiaľ už potom priamo domov.

Stretnutie do 16:00 v piatok v lodenici Mlynčok (alebo počkať na nás v motoreste v Nemeckej). Ukončenie plavby predpokladame do 15:00 v nedeľu (cca do 16:00 by sme mohli byť v Nemeckej, prípadne môžeme niekoho nechať v Banskej Bystrici).

poznámky

Zmena programu vyhradená 🙂

ďaľšie informácie budú uverejňované postupne

Comments

comments