Regionálne stretnutia YMCA

YMCA na Slovensku organizuje pre všetky miestne združenia YMCA pracovné podporné
stretnutia.

Je to super možnosť:
  • získať a zdieľať užitočné a potrebné informácií k fungovaniu miestnych združení: dotácie, účtovníctvo, legislatíva, vizuál, propagácia aktivít, programy a hodnoty YMCA a pod.
  • možnosti podpory, napr. získavanie a podpora dobrovoľníkov, grantové schémy, akreditácie, vzdelávanie,…
  • osobné konzultácie na mieru: podľa oblasti, ktorá vás zaujíma a potrebujete v nej pomôcť
  • vzájomné spoznávanie a spolupráca Ymiek na regionálnej úrovni: vzájomná pomoc a kontakty, pomoc pri rozvoji podobných aktivít, výmena skúseností a  príkladov dobrej praxe

Stretnutia budú jednodňové v čase od 9.30 do 16.00 v týchto termínoch:

3. október 2015 – JUH
Miesto stretnutia: Komunitné centrum YMCA, Mníšanská 536, Jelšava
17. október 2015 – ZÁPAD
Miesto stretnutia: priestory YMCA Nitra, Na Hôrke 30, Nitra
21. november 2015 – SEVER
Miesto stretnutia: priestory Komunitného centra BJB Ružomberok, Antona Bernoláka 18, Ružomberok

 

 

Comments

comments