Ako bolo na EVSification?

3.11.-8.11.2015, Selce pri Banskej Bystrici

Tréningový kurz vznikol v rámci strategického partnerstva medzi Centrom dobrovoľníctva v Banskej Bystrici, organizáciou Farso z poľského mesta Lodz a rumunskou organizáciou Centrul de Voluntariat.

Pripravili spolu pre úča_DSC4461stníkov prvý tréning zameraný na skvalitňovanie EVS projektov vo vysielajúcich, koordinujúcich a hosťujúcich organizáciách. Počas piatich intenzívnych školiacich dní skúsené lektorky prešli podrobne všetky fázy EVS projektu z pohľadu rôznych aktérov tohto procesu. V programe bol dostatočný čas aj na výmenu a zdieľanie skúseností či užitočných nástrojov pri práci s dobrovoľníkmi, ktoré môžu obohať aj našu prácu s dobrovoľníkmi.

Ďalším pokračovaním projektu bude šesť mesačný “coaching” a kemp v apríli 2016, kde sa budú prezentovať konkrétne výstupy projektu.

Helena Hájková, koordinátorka EDS za YMCA na Slovensku

 

Comments

comments