Youth for the climate, Paris, France

Hľadáme účastníka – zber prihlášok uzatvorený

Miesto:  Paríž, Francúzsko
Termín:   30. november – 6. december 2015

Medzinárodná konferencia k téme klimatických zmien nadväzujúca na veľké stretnutie Spojených národov k téme, ktoré bude prebiehať v tom istom čase v Paríži. Takže tam bude naozaj živo. Účastníci si budú môcť vyberať z aktivít a zostaviť si vlastný program podľa záujmu.

Organizátori: World YMCA + YMCA France

Počet účastníkov zo Slovenska: 3
Spolu 80 účastníkov z 20 krajín
Pracovný jazyk:  angličtina

 Podmienky účasti:
  • vek 18 – 30 rokov
  • účastnícky poplatok len 50 Eur (možnosť preplatiť z YMCA pre aktívnych vedúcich alebo potencionálnych lídrov)
  • akcia a celý pobyt (ubytovanie a strava) je hradený z grantu Erasmus Plus, podmienkou preplatenia tréningu a cestovného je nepretržitá účasť na celom školení
  • účastník musí mať platné zdravotné poistenie v SR (EU karta zdravotného poistenia) a povinne si k tomu hradí komerčné cestovné poistenie. Organizátori nenesú zodpovednosť za poistenie účastníkov, ani za škody spôsobené neplatným poistením.
  • cestovné tam a späť: podmienkou preplatenia cestovných nákladov je obdržanie originálnych faktúr, leteniek, palubných lístkov, vlakových a autobusových lístkov koordinujúcou organizáciou vo Francúzsku. Odporúčame si všetky doklady naskenovať alebo prefotiť pred ich odovzdaním / odoslaním organizátorovi. Maximálna suma na 1 účastníka je 275 Eur na obe cesty tam aj späť, zvyšné náklady znáša účastník sám.
  • opis projektu a viac info v angličtine: World YMCA – COP 21 – Paris 2015
  • more info
PRIHLÁŠKA: Prihlásiť sa čím skôr zaslaním prihlášky na zuzana (zavináč) ymca (.) sk, nakoľko kritériom výberu je aj poradie prihlásenia!

Comments

comments