Monthly Archives: December 2015

Správa od mladých na rokovania COP21 v Paríži


1
YMCA na Slovensku neustále ponúka mladým aktívnym ľuďom priestor pre ďalší krok. Začiatkom decembra sa tri mladé pracovníčky s mládežou zúčastnili mobility, ktorú pripravila YMCA France pri príležitosti konania sa konferencie o klimatických zmenách COP21 v Paríži a ako to dopadlo, približuje Monika:

 “Šesťdňový pobyt v Paríži na mládežníckom stretnutí bol jednou z 5najzaujímavejších vecí v mojom živote v tomto roku. Najväčší význam vidím v tom, že som mala možnosť spoznať mnohých zaujímavých mladých ľudí z rôznych krajín a dozvedieť sa o tom, ako oni sami prispievajú k ochrane životného prostredia a ako pracujú ich organizá
cie v rámci ekoprojektov.

Continue reading