Správa od mladých na rokovania COP21 v Paríži


1
YMCA na Slovensku neustále ponúka mladým aktívnym ľuďom priestor pre ďalší krok. Začiatkom decembra sa tri mladé pracovníčky s mládežou zúčastnili mobility, ktorú pripravila YMCA France pri príležitosti konania sa konferencie o klimatických zmenách COP21 v Paríži a ako to dopadlo, približuje Monika:

 “Šesťdňový pobyt v Paríži na mládežníckom stretnutí bol jednou z 5najzaujímavejších vecí v mojom živote v tomto roku. Najväčší význam vidím v tom, že som mala možnosť spoznať mnohých zaujímavých mladých ľudí z rôznych krajín a dozvedieť sa o tom, ako oni sami prispievajú k ochrane životného prostredia a ako pracujú ich organizá
cie v rámci ekoprojektov.

Zvlášť by som v tejto súvislosti vyzdvihla dve aktivity, ktoré pripravil organizátor projektu YMCA France: International Evening – počas to hto v2ečera sme mohli ochutnať špeciality z každej krajiny. My sme za Slovensko ponúkali naše keksíky a syry. Všetkým veľmi chutili. Večer bol plný národných tancov, jedál a nápojov a predovšetkým neformálneho vzdelávania a zábavy. Veľmi ho oceňujem. Druhou aktivitou bolo World Cafe, kde sme počas celého dopoludnia rotovali medzi stolmi a striedali si diskusné skupiny. Téma bola životné prostredie. Na každú otázku sme maP1330508li asi desať minút, kde sa každý asi v desaťčlenných skupinách mohol vyjadriť, potom sa posúval na ďalšiu otázku k inej skupine. Práve tu sme sa najviac spoznali a dozvedeli sa o práci jednotlivých účastníkov. Veľmi zaujímavé boli aj viaceré energizery – rôzne hry zamerané na zlepšenie sústredenosti. Počas pobytu sme mohli navštíviť aj niektoré miesta. Moja skupinka absolvovala prehliadku Prírodovedného múzea, presnejšie herbária. Iní sa zúčastnili návštevy farmy či skladiska odpadov. Na záver pobytu sme sa pokúsili v skupinách vytvoriť krátke paragrafy o ochrane životného prostredia, ktoré by sa mali predložiť aj na rokovaniach COP21.

Počas intenzívneho pobytu len jeden deň bol vyčlenený na návštevu miesta – výstaviska COP21, kde sa prezentovali mnohé mimovládne organizácie, premietali filmy, prebiehali diskusie a pod. o životnom prostredí. Toto bola z hľadiska témy “climate chaP1330583nge”, najdôležitejšia časť celého pobytu.

Účasť na mládežníckej výmene mi dodala mnoho novej energie pracovať s mladými ľuďmi a deťmi na ochrane životného prostredia. Táto téma sa dá veľmi dobre zakomponovať12375381_10208255562326449_2062608212_o do vzdelávania a umenia. Verím, že ešte budem mať príležitosť zúčastniť sa podobných sústredení na medzinárodnej úrovni, lebo otvárajú dvere k informáciám, tolerancii, novým poznatkom a priateľstvám a tiež k novým projektom.”

YMCA Slovakia – priestor pre ďalší krok

Comments

comments