European Youth Event 2016 – povedz v Štrasburgu svoj názor!

Milí študenti aeye
všetci mladí (16 – 30 rokov), ktorí máte aktívny záujem o politické dianie všade okolo seba – máte jedinečnú možnosť prihlásiť sa s nami na medzinárodné mládežnícke stretnutie, ktoré sa uskutoční v Štrasburgu v máji 2016.

Ako na to?
Preštudujte si odkazy na udalosť, témy tohto stretnutia a napíšte nám stručne prečo sa chcete zúčastniť do 22.1.2016 na helena@ymca.sk.

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20150617STO67458/EYE-2016-Parliament’s-successful-youth-event-returns-with-a-second-edition

http://www.youthforum.org

http://www.yofest.eu/

Comments

comments