Medzinárodný letný tábor YMCA

23. – 30. júla 2016, Michelstadt, Nemecko

ymca-youth-workers-camp-2016

Výborná možnosť získať nové skúsenosti z outdoor – stavania domov a tábora na stromoch, TenSingu, nové kontakty s európskymi ymkármi, nové modely práce s mladými, skúsenosti z rôznych krajín v pohodovej atmosfére YMCA.

Organizátor CVJM (nemecká YMCA)
Hľadáme 6 nadšencov: 
2 vedúci (nad 18 rokov) + 4 účastníci (16 – 26 rokov)

treehouse

Témy:

  • YMCA Youth Work training
  • Treehouse building + Outdoor Experience
  • Experiential learning in Sports
  • Ten Sing
  • + ďalšie

Účastnícky poplatok za celý tábor: 150 Eur
V prípade, že by len financie mali byť prekážkou v účasti, napíšte nám o tom  prosím  spolu s prihláškou pre prípadnu podporu.

Cestovné prepláca organizátor do výšky 170 Eur na základe riadne vydokladovanej cesty (originály cest. lístkov a čerpania poh. hmôt)

Viac info o kempe: michelstadt_camp
Registration Camp_2016

Prihláška (2. – 3. strana dokumentu): Registration Camp_2016
Vyplnenú naskenovanú prihlášku je potrebné poslať pre potvrdenie a overenie (musí byť podpísaná aj zástupcom YMCA na Slovensku) najneskôr do konca apríla 2016 na zuzana (a) ymca (.) sk

alebo poštou na:
YMCA na Slovensku
Nám. osloboditeľov 1
031 01 Liptovský Mikuláš

 

Comments

comments