Štrukturovaný dialóg: Liptovský Mikuláš

Tesne pred odzvonením posledného školského dňa sa v utorok 28.6.2016 trieda tretiakov Stredn20160628_082144ej odbornej školy stavebnej v Liptovskom Mikuláši zapojila do nového cyklu Štrukturovaného dialógu Európskej únie a mladých ľudí. Vďaka tomuto projektu môžu mladí ľudia priamo politikom a ľuďom, ktorí majú rozhodovaciu právomoc, vyjadriť svoje názory na dnešnú spoločnosť a jej potreby.

Mladí ľudia diskutovali na tému spoločenských zmien, ako podľa nich vyzerá bezpečný život v našom štáte, o tom, ako vnímame kamarátov z iného etnického či kultúrneho prostredia a čo nás s nimi spája či prečo sa s nimi priatelíme. Tieto aj iné témy sme spoločne prediskutovali a zaznamenali do 20160628_082112online dotazníka, ktorý môžete vyplniť aj vy a práve teraz: TU.

Konzultácia sa uskutočnila v spolupráci s Radou Mládeže Slovenska, ktorá organizáciu YMCA na Slovensku oslovila s facilitáciou Štrukturovaného dialógu vo svojom okolí a pre svojich členov. Ďalšie stretnutia so štrukturovaným dialógom sa uskutočnia počas letných mesiacov a potom sa začne proces spracovania získaných informácií a čakanie na spätnú väzbu od politikov.

Nezabúdajte, že zapojiť sa môžete aj vy, dajme im vedieť, čo všetko potrebujeme na to, aby sme mohli rozvíjať naše talenty v tejto krajine!  Viac informácií o projekte na národnej a európskej úrovni nájdete na http://www.strukturovanydialog.sklogotyp-strukturovany-dialog-RGBlogo-minedu-sk6067_logo_sk-pres3

Comments

comments