YMCA Dielňa 2016

ymca_dielna_poster

Tradičná predvianočná YMCA dielňa je tu po prestávke opäť! Po prvýkrát sa uskutoční práve v priestoroch znovunadobudnutej budovy YMCA na Karpatskej ulici v Bratislave.

25. – 27. november 2016 | Karpatská 2, Bratislava

Miesto stretnutia: Budova YMCA, 2. poschodie

Spoločný čas pre členov, pracovníkov, vedúcich, dobrovoľníkov a priateľov YMCA ponúka:

 • inšpiratívne stretnutie ymkárov z celej republiky, zaujímavých hostí a priateľov
 • diskusie k otázkam ohľadne smerovania YMCA, nové výzvy
 • možnosti rozvoja a využia znovunadobudnutej budovy YMCA v Bratislave, hľadanie modelov fungovania
 • veľké ďakujeme všetkým za ich celoročnú prácu v prospech mladých ľudí na Slovensku, vyhlásenie dobrovoľníka roka 2016
 • predvianočná atmosféra Bratislavy ako bonus 🙂

vianocnetrhy

Program

Piatok 25. novembra 2016 (2. poschodie YMCA)

15.00 – 17.00   registrácia účastníkov a ubytovanie sa
18.00 – 18.45    večera  (bufet style)
19.00 – 21.00   Kontext organizácie YMCA, súčasný stav budovy
                          Vstupy hostí
                          Diskusia
21.00   Open café (rozhovory, diskusie, spoločný čas..)

Sobota 26. novembra 2016 (2. poschodie YMCA)

9.00                Ranná káva v YMCA, príchod účastníkov
9.30 – 10.30
Kultúrno historický vývoj budovy, jej súčasnosť a potenciál 
 (Bohdan Smieška)
10.30 – 11.00  Občerstvenie
11.00 – 12.00  Workshopy (Bohdan Smieška)
12.00 – 12.45  Spoločné zhrnutie  (Bohdan Smieška)

12.45 – 14:00  Obed (BeerArena)
14.00 – 17.00 Voľný čas: Vianočná Bratislava
17.00 – 17.45 Večera (bufet style – budova YMCA)
18.00 – 21.00
Vízie a možnosti rozvoja budovy YMCA
Príklad z praxe z Českej republiky
Otázky a výzvy – diskusia s hosťami
21.00  Open café (rozhovory, diskusie, spoločný čas..)

Nedeľa 27. novembra 2016 (Klub A4 – prízemie YMCA)

10.00 – 11.30 1. adventná bohoslužba v Kaplnke (viac na http://www.cbkaplnka.sk)
11.30  Spoločný obed s Kaplnkou (YMCApustnica + iné dobroty)
13.00  Voľný záver

Hostia

Chceme vytvoriť priestor pre rôzne pohľady, skúsenosti, dobrý základ pre budúce rozhodovanie. Preto chceme zahrnúť ľudí, o ktorých si myslíme, že môžu pomôcť procesu pokračovania a tvorby nových príbehov v YMCA. Možno nemajú priame a ľahké odpovede, ale vedia nám dať dobré a možno aj ťažké otázky. Svoju účasť nám zatiaľ prisľúbili títo vzácni ľudia, postupne budeme dopĺňať ich mená:

 • Sekretári Vojtěch Rálek a Jaroslav (Vojta) Hynek, YMCA v Českej republike. Zástupcovia YMCA v Českej republike sú našimi dlhodobými podporovateľmi a poznajú situáciu v YMCA na Slovensku. Majú bohaté skúsenosti so správou a rozvojom nehnuteľností patriacich YMCA, ktoré sa im podarilo získať hneď po revolúcii. A keďže naše kontexty sú v mnohom podobné, veríme, že práve ich pohľady vnesú mnoho cenného do našich diskusií.
 • Bohdan Smieška, tréner, facilitátor a konzultant. Pôsobí v stredoeurópskom priestore občianskeho a neziskového sektora od roku 1995. Dlhodobo sa venuje konzultáciám a facilitáciám pre strategické plánovanie a organizačný rozvoj mimovládnych organizácií a vedeniu procesov rozvoja komunít. V minulosti pracoval pre National Democratic Institute, zakladal a viedol Centrum komunitného rozvoja, šesť rokov pôsobil ako programový riaditeľ Nadácie Intenda. Je spoluzakladateľom občianskej iniciatívy Local Act. V súčasnosti pôsobí ako konzultant, facilitátor a projektový manažér v PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia) a ako expert platformy Kultúrna Bratislava (A4 – Asociácia združení pre súčasné umenie).
 • Hostia s Kaplnky: Attila Molnár, Daniel Pastirčák, slovenský básnik, esejista, výtvarník, ktorý v súčasnosti pôsobí aj v budove YMCA ako kazateľ Cirkvi bratskej (Viac o Kaplnka)

Ubytovanie, stravovanie, cestovné

Možnosti ubytovania:

 • budova YMCA: vlastná karimatka a spacák (miestnosť s umývadlom, toalety na chodbe) – bezplatne – obmedzený počet, nutné uviesť v prihláške
 • hostel v okolí: zdieľaná izba (6 – 12 lôžok): člen YMCA 5 Eur/osoba/noc, ostatní 10 Eur/osoba/noc
 • hostel v okolí: privátna izba (2 – 4 lôžka) – zabezpečujeme výhradne pre rodiny s deťmi: člen YMCA 5 Eur/osoba/noc, ostatní 10 Eur/osoba/noc, deti do 5 rokov bezplatne
 • bez ubytovania alebo ubytovanie si zabezpečíte vo vlastnej réžii

Typ ubytovania nám prosím označte v prihláške. Rezervácie ubytovania zabezpečujeme len do termínu uzávierky podávania prihlášok, po tomto termíne si neskôr prihlásení musia zabezpečiť ubytovanie individuálne.

Stravovanie a občerstvenie bude zabezpečené na mieste alebo v lokálnych reštauráciách, opäť, je potrebné uviesť v prihláške, aby sme vdeli objednať správne počty.

Cestovanie si zabezpečujú účastníci individuálne. Cestovné náklady je možné preplatiť do výšky 2. triedy verejnej dopravy podľa podmienok stanovených v zmluve (zmluva_cestovne-vyuctovanie-2015)

Cena a prihláška

Podujatie je hradené z grantu Podpora Ministerstva školstva (80%). Účastnícky príspevok je preto len 12 Eur, nezávisle od času príchodu, počtu dní a nocí a objednávky ubytovania.  Platí sa priamo na mieste v hotovosti.

Prihlášku prosíme vyplniť čím skôr, najneskôr do 15. novembra 2016, aby sme boli schopní zarezervovať ubytovanie a zabezpečiť stravu.

Online prihláška tu

Nominácie: Dobrovoľník roka 2016

Máte vo svojom okolí vzácneho človeka, ktorý venuje svoj čas rozvoju iných? Možno sa jeho práca stala tak bežnou, že ju už všetci pokladajú za samozrejmosť. Nenechajte to tak! Nominujte ho na cenu Dobrovoľník roka 2016! Nech jeho/jej príbeh inšpiruje aj ostatných.

Nominácie posielajte priebežne na zuzana (@) ymca.sk, avšak najneskôr ich prosím prineste v piatok na dielňu:

nominacia_2016_PDF

nominacia_2016_DOC

nominacia_2016_ODT

 

 

 

 

 

Comments

comments