Snem YMCA na Slovensku 2017

Výročný snem YMCA na Slovensku

2. – 4. júna 2017 | Ranč Kráľova Lehota

Milí ymkári,

pozývame Vás na rodinný Snem YMCA na Slovensku ako minule na Ranči, len teraz vyskúšame letný variant 🙂 Okrem poradných zasadnutí snemu, rozhodovania a spoločnej práce na rozvoji YMCA využijeme čas na vzájomné spoznávanie sa, hry, šport a aktivity v prírode. Počas snemu bude našimi EDS dobrovoľníkmi z rôznych združení zabezpečený alternatívny program pre deti.

Prihlasovanie do 15. mája 2017: Online prihláška

Účastnícke poplatky

Program

Piatok

do 16.30  Príchod a ubytovanie
18.15      Večera
19.00    17.00      Otvorenie snemu: predstavenie prítomných a programu, možností počas snemu  Večerné zasadnutie: predstavenie podkladových materiálov a prezentácie: finančná správa YMCA na Slovensku, správa o budove a iné
po 21.00   Open time: rozhovory, hry,…

Sobota

8.00    Raňajky
9.00    Ranné zasadnutie: súhrnná správa o činnosti ústredia a YMCA na Slovensku, smerovanie YMCA, nové výzvy, potreby miestnych združení, plán činnosti a rozpočet na rok 2017
správy z miestnych združení YMCA

12.00    Obed
13.00    Poobedné zasadnutie: vízia budovy YMCA v Bratislave, doplňujúca voľba členov výboru, iné
16.30    Spoločná aktivita: YMCA World Challenge (viac info)
17.00    Oddych / prechádzka / šport / hry / ručné práce
18.00    Večera
19.00    Táborák

Nedeľa

8.00    Raňajky
9.00    Výlet do okolia
12.30 Obed a záver

Voľba členov výboru

Prebehne aj doplňujúca voľba troch členov výboru YMCA na Slovensku kvôli odchádzajúcim členom. Prihláška kandidáta a bližšie informácie o pôsobení vo výbore:
PDF:  kandidat_vybor
DOC: kandidat_vybor
ODT: kandidat_vybor

Kompletné informácie a delegačné listy:

DOC: pozvanka_snem_2017
ODT: pozvanka_snem_2017
PDF: pozvanka_snem_2017

 

Comments

comments