Roots for reconciliation 2017 // Tbilisi, Gruzínsko

YMCA Europe odštartovala medzinárodný projekt Roots for reconciliation v roku 2007 a odvtedy sa dynamickému tímu YE podarilo zorganizovať mnoho medzinárodných stretnutí, výmien skúseností či hudobných táborov. Mládežnícke organizácie YMCA na celom svete sa v rámci tohto dvojročného projektu dokážu spojiť s cieľom zbližovať ľudí najmä z konfliktných oblastí a prepájať mladých s rôznym etnickým pôvodom. V tomto roku opäť organizačný tím vybral 30 aktívnych lídrov zo 16-tich krajín, ktorí sa stretli v Tbilisi na prvom pracovnom týždni projektu. Zo Slovenska som sa zúčastnila ja, ako koordinátor projektov YMCA na Slovensku, keďže aj naše projekty si kladú za cieľ zbližovanie mladých ľudí rôznych etník v našej krajine.  Čítajte ďalej o tom, čo sa dialo v Tbilisi z pohľadu mladého účastníka z Albánska:

H: Ako si sa dozvedel o projekte a ako sa Ti podarilo zúčastniť?

Besnik: Počas posledných dvoch rokov som dobrovoľníkom v organizácii YMCA Tirana a spolu s ďalšími dobrovoľníkmi pomáhame pri organizácii športových podujatí, festivalov, zaujímavých prednášok a mnoho ďalších. Naša riaditeľka Eglantina jedného dňa prišla s tým, že sa niekto môže zúčastniť takéhoto projektového cyklu, prihlásili sme sa viacerí a nakoniec vybrali mňa. Po strednej škole by som chcel ísť študovať medzinárodné vzťahy, byť súčasťou projektu Peace work institute / Roots for reconciliation je pre mňa vzrušujúci začiatok.

H: Aké boli aktivity úvodného stretnutia a ktoré sú Tvoje highlighty týždňa?

B: Je to pre mňa prvý medzinárodný projekt a som preto rád, že organizátori vytvorili program, kde teoretická aj praktická časť boli vyvážené. Z teoretickej časti ma najviac zaujal blok o Teórii zmeny, kritickom myslení, manažmente konfliktných situácií a digitálnom aktivizme. Organizátori dali priestor aj účastníkom na zdieľanie ich špeciálnych skúseností. Program doplnila študentka psychológie Jossipa z Chorvátska, Lamiya z Azerbajdžanu, Silke a Monica z Nemecka a iní. Najviac z tejto praktickej časti sa mi páčil vstup Natálie, účastníčky z Ukrajiny, ktorá nám predviedla divadelnú metódu “playback”, pomocou ktorej herecké skupiny transformujú konkrétne zážitky vojnových obetí do rôznych javiskových podôb. Väčšina účastníkov je aktívna v lokálnych YMCA organizáciách a bolo veľmi zaujímavé hovoriť s nimi o ich práci.

Po úvodnom týždni v Tbilisi, kde sa spoznali všetci účastníci a boli načrtnuté limity projektových možností, projektové zámery a oblasti, nasleduje pol roka na zosumarizovanie výstupov pracovného týždňa a každému účastníkovi bol pridelený mentor na konzultácie. Najbližšie sa opäť všetci stretnú v Berlíne v novembri 2017, kde ich čaká práca na konkrétnych tandemových projektoch.

Viac o Roots for reconciliation       //       Viac o YMCA Europe      //      Viac foto

 

Comments

comments