Splav Hrona 2017

16. – 18. jún 2017
(alebo aj kratšia varianta 16. – 17. jún 2017)

Otvorená akcia hlavne pre ymkárskych vedúcich, ale aj ich priateľov.

Prihláška

prihláste sa tu …

Oblasť: Stredný tok Hrona

Taboriská na Hrone: http://www.rieky.sk/slovensko/hron.aspx?ID_reky=60&kilo=taboriste
Stav rieky: http://www.shmu.sk/sk/?page=765&station_id=7160
Náročnosť: plán je koncipovaný aj pre netrénovaných začiatočníkov

Trasa / plán

Prvý deň

Nástup: r.km 202.25, Nemecká, (Vodácke centrum DRONTE, 48°48´56.13” N 19°25´12.48”)

Po prebratí lodí, krátkej inštruktáži pre začiatočníkov, sa spolu s materiálom nalodíme a budeme prakticky skúšať jazdu pomerne ľahkou vodou. Pristáť ku večernému programu a táboreniu by sme mali za Lučatínom pri Slovenskej Lupči v Lodenici na Mlynčoku.

Cieľ: r.km 192, Lučatín (Lodenica na Mlynčoku, GPS: N48°46.481´ E019°18.385´ http://www.splavhrona.sk/)

Druhý deň

Nástup: riečny kilometer: 192

Ráno pokračujeme ďalej ku Šalkovej, kde budeme musieť preniesť lode aj materiál pre hrádzu so spätným prúdom, cez Banskú Bystricu ku táborisku Fort Geronimo (r.km 168,7) s možnosťou oddychu (http://www.fortgeronimo.sk/)

Tam si prezrieme následné pereje – ktoré bude možné preplaviť alebo preniesť (ak sa vám adrenalín zapáči, snáď bude možné plavbu zopakovať)  http://www.panoramio.com/photo/21570245

V prípade, že sa v perejách zamočíme, bude možné sa pomerne skoro usušiť a dať si čaj v ďaľšom táborisku – r.km 164,2, Sliač (Táborisko a bufet Rybárik, N48.628101, E19.141424, http://www.bufetrybarik.sk/)

Ďalej pokračujume cez Sliač, kde nás vyzdvihnú a odvezú späť do Lodenice na Mlynčoku na naše táborisko. Tam na ďaľšiu noc zakempíme, dáme niečo dobré pod zub, pokecáme pri ohníčku a dobre sa vyspíme.

Tretí deň – voliteľný

Ak bude mať niekto chuť, môže sa podľa individuálnej dohody este počlnkovať. Inak je program voľný a každý môže podľa svojho uváženia odísť.

Logistika

Ideálnou možnosťou je dostať sa na táborisko Lodenica na Mlynčoku (kde je možné odparkovať auto), prípadne do motorestu v Nemeckej (pre tých, ktorí prídu autobusom). Z táboriska Mlynčok možeme mať odvoz do Nemeckej, kde vyzdvihneme člny a výbavu a vydáme sa na plavbu. Po dorazení na miesto prvého večera vyberieme z áut veci a rozbalíme tábor.

Na druhý deň necháme veci v tábote a plavíme sa naľahko – len s tým, čo potrebujeme na dennú plavbu. Z cieľa plavby (Sliač) bude odvoz na prvé táborisko (prípadne do Nemeckej), kde budú autá. Tu bude opäť možnosť prenocovať. Prípadne odísť podľa vlastného uváženia.

Stretnutie do 16:00 v piatok v lodenici Mlynčok (alebo počkať na nás v motoreste v Nemeckej). Ukončenie plavby predpokladame do 17:00 v sobotu (cca do 18:30 by sme mohli byť v Nemeckej, prípadne môžeme niekoho nechať v Banskej Bystrici).

Cena

Poplatok za splav je 40 Eur na jednotlivca (30 Eur pre členov YMCA) – v cene je požičanie člnov a vodáckeho vybavenia (záchranné vesty, veslá, sudy) a prenocovanie vo vodáckych táboriskách.

Zabezpečenie cestovného, stanu, táborníckeho vybavenia a stravy je zodpovednosťou každého účastníka a nie je zahrnuté v cene. Na zapožičaní je samozrejmé možné sa dohodnúť v dostatočnom časovom predstihu.

Podmienky účasti

Všetci účastníci sa musia prihlásiť vyplneným online prihlášky a zaplatením stanoveného poplatku na číslo účtu do 2. júna 2017 alebo do naplnenia kapacity miest:

IBAN: SK72 1100 0000 0029 2885 5523
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Variabilný symbol: 160617
Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRR (napr. narodený 5. apríla 1997: 050497)
Správa pre prijímateľa: splav Hrona 2017

Odoslaním prihlášky a zaplatením poplatku a jej následnom potvrdení organizátorom sa považuje účasť za záväznú. V prípade akýchkoľvek neskorších problémov alebo nemožnosti za zúčastniť je potrebné účasť písomne odvolať  čím skôr e-mailom na kontakt nižšie.
Účastnícky poplatok je možné vrátiť pri zrušení účasti do 2. júna 2017. Pri zrušení aktivity neskôr sa účastnícky poplatok nevracia, nakoľko objednané člny už musia byť vyplatené tak ako boli objednané.

Účasť mladších účastníkov ako 18 rokov

  • len v sprievode zodpovednej dospelej osoby: treba uviesť v poznámke v prihláške (meno, adresa bydliska, kontaktný e-mail a telefón, vzťah k účastníkovi)
  • podpísaný súhlas zákonného zástupcu, vrátane potvrdenia o zdravotnom stave (budeme informovať prihlásených účastníkov po podaní prihlášky)
  • 1 dospelá osoba môže sprevádzať maximálne 4 neplnoletých účastníkov

Kontaktná osoba

Dalibor Perašín
0918 674 839
dali (@) ymca.sk

Poznámky

Zmena programu vyhradená 🙂
Ďaľšie informácie budú uverejňované postupne.

Comments

comments