YMCA Europe: Roots for reconciliation 2017 // November v Berlíne

 

12. – 18. 11. 2017, Berlín. Práve tu pred 57 rokmi boli susedia žijúci na jednej ulici rozdelení dlhým múrom prakticky cez noc. Stalo sa to v odbobí, keď hrôzy predchádzajúcich vojen boli stále prítomné a rany nezahojené. Berlínsky múr stál ďalších 28 rokov a spôsobil len ďalšie traumy v celej spoločnosti.

Návšteva Berlína v novembri sa nezaobíde bez neustáleho“Nieselregen” – mrholenia, ktoré so zatiahnutou šedou oblohou prináša hustú nostalgickú atmosféru a mnohé monumenty pripomínajúce hrôzy vojny sa len občas zalesknú v slabom novembrovom slnku. Domáci, na rozdiel od turistov, okolo nich chodia automaticky a bez povšimnutia, avšak aj v Berlíne občas “vyrastie” umelecká inštalácia, ktorá vyvolá reakciu aj v nich. Tentokrát sú priamo za Brandenburskou bránou tri obrovské autobusy postavené do vertikálnej polohy a provokujú k reakcii každého okoloidúceho. Ten, kto sa priblíži, si môže prečítať, že autobusy odkazujú na bojujúcich civilistov v meste Aleppo, ktorí sa tak skutočne bránili počas práve prebiehajúcej vojny v Sýrii. Zdá sa, že na to, aby sme zdvihli pohľad od telefónu a mysleli na niečo iné než na seba, potrebujeme vraziť do postaveného autobusu.

Organizácia YMCA Europe spája mladých ľudí z rôznych krajín, v programe Roots for reconciliation (Korene zblíženia) najmä mladých ľudí z krajín, ktoré sú vo vzájomnom konflikte. V Berlíne sa konala druhá časť tohto dlhodobého projektu Peace Work Institute (PWI), zúčastnili sa na ňom ľudia z Arménska, Albánska, Azerbajdžanu, Slovenska, Srbska, Kosova, Turecka, Gruzínska, Portugalska, Ruska, Ukrajiny, Náhorného Karabachu, Chorvátska, Veľkej Británie a z Nemecka. Pracovný týždeň v útulnom hosteli Sophienhof v židovskej časti Berlína sme strávili prípravou troch tandemových projektov, ktoré nadobudli veľmi konkrétne tvary. Súčasťou programu bolo aj predstavenie princípov metodológie DO NO HARM (od Mary B. Anderson) Wolfgangom Heinrichom, expertom na vyjednávanie v medzinárodných konfliktoch. Podstatou metodológie je dôkladná anaýza prostredia pred implementáciou akéhokoľvek projektu zameraná na zníženie nežiadúcich efektov. Výsledkom pracovného týždňa bolo zadefinovanie cieľov projektu, organizačných tímov, dátumov realizácie jednotlivých projektov a počas budúceho leta PWI spustí tri projekty na promovanie mieru prostredníctvom divadla a hudby, digitálneho aktivizmu a jeden projekt zmapuje vnímanie nacionalizmu v kontexte vybraných krajín.

Leto 2018 je ešte ďaleko, ale ostaňte s nami a zistíte ako byť súčasťou jednotlivých projektov!


2017, November 12-18. Berlin. Fifty-seven years ago there was a city where its people were over night separated by a long wall. It was in a moment when the country was still recovering from terrors of previous wars. The wall remained there for 28 years and for Berliners and for the whole country it was a start of another trauma.

Visiting Berlin in November was accompanied by “Nieselregen” from a grey cloudy sky which created a very special nostalgic atmosphere. Numerous war memorials were constantly cropped by the water, from time to time shining in the sun. Locals walk among these along tourists without any excitement, except for some contemporary art instalations which may raise the interest of them as well. This time there are three buses wisely installed right behind Brandenburger Tor. The buses are in vertical position and are for sure provoking all kinds of feelings in passengers. If you come closer, thanks to the info shield you realize that people used buses like this to protect and defend themselves in Aleppo. In an actual cruel war in Syria. Today we need to put three gigantic buses right into our faces to think about something else than ourselves.

YMCA Europe is gathering young people from different countries in long term project Roots for reconciliation. Its part – Peace Work Institute brings together people from countries which are in conflict and enables these young entrepreneurs to act exactly where they see it is necessary. I can not imagine a better place for its second part than Berlin.

Group of young active leaders from Armenia, Albania, Azerbaijan, Slovakia, Serbia, Kosovo, Turkey, Georgia, Portugal, Russia, Ukraine, Nagorny Karabakh, Croatia, Great Britain and Germany spent one week in Sophienhof, in a loveliest part of Berlin. In a quiet Jewish neighbourhood we spent hours by creating the firm base for our future projects. Thanks to the support of Wolfgang Heinrich we received basic knowledge about DO NO HARM. A metodology created by Mary B. Anderson which is used world wide to analyse the environment before implementing any project into conflict areas while trying to decrease the undesired effects to minimum.

As the outcome of this second session the projects have been defined, its dates have been set, the responsible teams were chosen and during next summer we will realize three different tandem projects which aim to promote peace through digital activism, music and theatre and we will look closer at the situations in our countries regarding national identity and what it means for us.

Let the summer 2018 come and be sure you are with us!

more photos: here

Comments

comments