Monthly Archives: January 2018

Štrukturovaný dialóg: VI. cyklus

 

Opäť sme sa zapojili do cyklu diskusií na celom Slovensku a v celej EÚ a dali sme tak možnosť mladým zúčastniť sa na demokratickom živote! Vďaka diskusiám projektu Štrukturovaný dialóg majú mladí ľudia príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky. Ich názory slúžia ako podklad pre opatrenia, ktoré určujú postavenie mladých ľudí, ich vzdelanie a príležitosti. DIskusie Štruktúrovaného dialógu sú nástrojom, vďaka ktorému sa pri rozhodovaní o mladých ľuďoch berie ohľad na nich samotných a ich názory.


Continue reading