Výročný snem YMCA 2018

6. – 8. apríla 2018 | Ranč Kráľova Lehota

Milí ymkári,
pozývame vás na výročný Snem YMCA na Slovensku 2018, lebo bude naozaj veľmi dôležitý a výnimočný. Okrem bežného hodnotenia minulého obdobia a plánov na nasledujúce sa uskutoční aj:

  • voľba predsedu a členov výboru YMCA na Slovensku na ďalšie 4 roky
  • facilitovaná diskusia o vízii a smerovaní YMCA na najbližších 10 rokov

Program

je upravený do 2 tématických častí tak, aby bol priestor na potrebné diskusie:

  1. časť: piatok 16.00 – sobota 12.00 Zasadnutie snemu a voľba do orgánov YMCA na Slovensku
  2. časť: sobota 14.00 – nedeľa 12.00 Facilitovaná diskusia o vízií a smerovaní YMCA

Samozrejme bude čas aj na oddych, šport, prechádzky, hry, rozhovory a pohodu ako vždy. Detailný program bude ešte upresnený. Informácie budú priebežne zverejňované tu

Prihláška

Všetci účastníci musia vyplniť online prihlášku ideálne do 28. februára 2018 (deti stačí uviesť v poznámke, ak sú bez nároku na lôžko)

Účastnícke poplatky

Zamestnanci, členovia výboru, revízna komisia, dobrovoľníci na sneme, deti:
Bez ubytovania 0 €
S ubytovaním 0 €

Delegáti miestnych združení
Bez ubytovania 5 €
S ubytovaním 8 €

Členovia YMCA / rodinní príslušníci
Bez ubytovania 8 €
S ubytovaním 12 €

Ostatní účastníci
Bez ubytovania 25 €
S ubytovaním 35 €

Informačný list

Viac inforrmácií vrátane listov pre delegátov a kandidátov do orgánov YMCA: pozvanka_snem_2018

Kontakt a informácie

Zuzu Konečná: 0907 118 071, zuzana (@) ymca.sk

 

Comments

comments