Výročný snem YMCA 2018

6. – 8. apríla 2018 | Ranč Kráľova Lehota

Milí ymkári,
pozývame vás na výročný Snem YMCA na Slovensku 2018, lebo bude naozaj veľmi dôležitý a výnimočný, pridajú sa k nám aj hostia z YMCA v Českej republike. Okrem bežného hodnotenia minulého obdobia a plánov na nasledujúce sa uskutoční aj:

  • voľba predsedu a členov výboru YMCA na Slovensku na ďalšie 4 roky
  • facilitovaná diskusia o vízii a smerovaní YMCA na najbližších 10 rokov

Program

PIATOK 6. apríla

15.00 – 16.00 príchod a ubytovanie sa
16.30 – 17.30 Otvorenie snemu, úvod do tém a prezentácie podkladov
17.30 – 18. 30 Večera
18.30 – 21.30 ZASADNUTIE SNEMU I. (+ prestávka)
21.30 Pohoda s YMCA: diskusie, hry

SOBOTA 7. apríla

8.00 Raňajky
9.00 – 13.00 ZASADNUTIE SNEMU II. (+ prestávka)
13.00 Obed
13.30 – 14.30 Oddych, zregenerovanie mysle a tela
14.45 – 18.00 IDEOVÁ DISKUSIA o dlhodobom smerovaní YMCA na Slovensku (+ prestávka)
facilitácia a vedenie: Peter Kulifaj
Tvorivá práca v skupinách podľa zadania facilitátora
18.00 Večera
19.00 – 20.00 SUMARIZÁCIA VÝSTUPOV a záver oficiálnej časti snemu
20.00 – Pohoda s YMCA: sieťovanie, hry, diskusie, prechádzka, šport…

NEDEĽA 8. apríla

8.00 Raňajky + odubytovanie
9.00 Pohoda s YMCA: výlet do okolia
12.00 Obed a odchod

Hry a aktivity na zregenerovanie mysle a tela budú pripravovať naši EDS dobrovoľníci. Pre deti budú počas celého snemu pripravené aktivity, detský kútik a hry podľa záujmu.

Miesto: https://www.ranckralovalehota.sk/

Prihláška

Všetci účastníci musia vyplniť online prihlášku ideálne do 28. februára 2018 (deti stačí uviesť v poznámke, ak sú bez nároku na lôžko)

Účastnícke poplatky

Zamestnanci YMCA na Slovensku, členovia výboru, revízna komisia, dobrovoľníci na sneme, deti:
Bez ubytovania 0 €
S ubytovaním 0 €

Delegáti miestnych združení
Bez ubytovania 5 €
S ubytovaním 8 €

Členovia YMCA / rodinní príslušníci
Bez ubytovania 8 €
S ubytovaním 12 €

Ostatní účastníci
Bez ubytovania 25 €
S ubytovaním 35 €

Podujatie je čiastočne hradené z programu Podpora Ministerstava školstva SR

 

 

 

Cestovné

Členovia YMCA majú nárok na preplatenie cestovného podľa podmienok v zmluve. K vyúčtovaniu je potrebné doložiť buď originály cestovných lístkov alebo doklad o čerpaní pohonných hmôt a kópiu veľkého technického preukazu.

DOC: zmluva_cestovne-vyuctovanie-2015

ODT: zmluva_cestovne-vyuctovanie-2015

PDF: zmluva_cestovne-vyuctovanie-2015

Informačný list

Viac inforrmácií vrátane listov pre delegátov a kandidátov do orgánov YMCA: pozvanka_snem_2018

Kontakt a informácie

Zuzu Konečná: 0907 118 071, zuzana (@) ymca.sk

 

 

Comments

comments