YMCA dielňa 2018 – sobota voľný vstup!

9. – 10. november 2018 | Banská Bystrica

Program a témy

YMCA dielňa je otvorené stretnutie nielen pre Ymkárov. Cieľom je stretnúť sa, zdieľať skúsenosti, inšpirovať sa, dozvedieť sa niečo nové pre svoju prax.
Program je možné absolvovať v celku od piatka do soboty, alebo prísť len na jeden deň – hlavnú sobotnú tému aj bez prihlásenia a bez poplatku (pozri podmienky nižšie)

9. 11. Piatok | Ymkáreň

18.00 – 21.00
Miesto: Gran hostel (YMCA Banská Bystrica) Kapitulská 11

Večerné stretnutie zamerané na sieťovanie, rozhovory pri dobrej večeri. Ubytovaní budeme v Gran hosteli , ktorý nedávno otvorili naši dlhoroční ymkári Róbert a Anička Nagypálovci.

10. 11. Sobota  |  Mladí ľudia dnes: trendy a vývoj

9.00 – 15.30
Miesto: Pozor zmena: Evanjelická fara, Lazovná 44

Generačné paradoxy (x, y, z alebo alfa?)

Voľný čas a sloboda
„Kríza záväzku“
Kde žijú mladí ľudia svoj život? Real life verzus Black mirror
Občianska a politická aktivita
Politika (nie) je pre mladých

(Prezentácie s diskusiou)

Katka Čavojská (Rada mládeže Slovenska) sa dlhodobo zaoberá výskumom v oblasti sociálnej práce, pričom cieľovou skupinou tohto výskumu je primárne mládež. Zároveň dlhodobo pôsobí ako externá spolupracovníčka a konzultantka v oblasti výskumu pre mimovládne organizácie. V súčasnosti sa venuje problematike merania dopadov práce s mládežou.

Katka nám predstaví súčasné zistenia a zaujímavosti  nielen zo života mladých ľudí na Slovensku, ale aj z krajín V4, a tiež dostupné výskumy zo sveta.

Nosné budú hlavne trávenie voľného času, zapájanie sa do verejného života, postoje mladých ľudí k rôznym otázkam, ich chápanie spoločnosti a svojho miesta v nej, tendencie v zamestnávaní sa, postoju k členstvu a pod. v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami.

Ubytovanie a strava

Ubytovanie bude prioritne zabezpečené v Gran hosteli v zdieľaných izbách (4 – 8 lôžkové), dve 2-lôžkové izby sú rezervované pre rodiny s malými deťmi. Po naplnení kapacít hostela zabezpečíme extra izby v turistickej ubytovni na Robotníckej ulici.

V prípade, že si želáte vyšší štandard ubytovania, je potrebné si ho zariadiť vo vlastnej réžii. Všetky poznámky a želania k ubytovaniu (napr. v prípade, že idete viacerí spolu) prosím uveďte v poznámkach na konci prihlášky.

Strava bude zabezpečená v okolitých reštauráciách, raňajky v mieste ubytovania.

Prihláška

Prihlasovanie je možné do 31. 10. 2018. Po tomto termíne už nezabezpečujeme ubytovanie, ani stravu, samozrejme, je možné prísť vo vlastnej réžii na sobotný program – obed je možné nahlásiť individuálne do 3 dní pred konaním akcie.

Online prihláška

Účastnícky poplatok

PIATOK – SOBOTA s ubytovaním: 33 Eur (člen YMCA: 16,50 Eur)
PIATOK – SOBOTA bez ubytovania: 18 Eur (člen YMCA: 9 Eur)
SOBOTA (obed, program, občerstvenie): 12 Eur (člen YMCA: 6 Eur)
SOBOTA – bez prihlásenia (bez obeda) – vstup voľný, vstupné dobrovoľné

Účastnícke poplatky slúžia na pokrytie nákladov spojených s prenájmom sály, občerstvenia, stravy a ubytovania.

Zľavy:

  • Členovia YMCA majú nárok na 50% zľavu z registračného poplatku a nárok na preplatenie cestovného do výšky 2. triedy bežného cestovného vďaka programu Ministerstva školstva PODPORA.  
  • V prípade ak len cena má byť prekážkou účasti, je možné dohodnúť individuálne ďalšie zníženie účastníckeho poplatku (napr. materská, nezamestnaný, študent a pod)

Dôležité: Komunálne voľby 10. 11. 2018

YMCA dielňa sa koná v deň komunálnych volieb a preto sme jej program upravili tak, aby ste stihli odvoliť v mieste svojho bydliska buď v sobotu ráno pred odchodom alebo po návrate domov do 22.hod.

Veríme, že využijete svoje demokratické právo a zúčastníte sa rozhodovania o svojich komunitách, obciach a mestách.

Comments

comments

One thought on “YMCA dielňa 2018 – sobota voľný vstup!

  1. Pingback: YMCA dielňa 2018 | mládež.sk

Comments are closed.