Leadership Academy 2018


28.-31. marca sa konalo tretie a zároveň posledné stretnutie mladých lídrov, ktorí sa prihlásili do programu YMCA EUROPE TRAINING COURSE “LEADERSHIP ACADEMY” 2018. Zo Slovenska som sa ho zúčastnila ako jediná zástupkyňa v dvoch kolách – vo Svätom Juri a na Malte (prvé bolo v Paríži).

Semináre viedli skúsení lídri: Tina Larionova (YMCA Rusko), Martina Hudcovska (YMCA Europe Financial Executive Secretary), Olga Lukina (regionálna asistentka YMCA Europe), Annika Thomsson (YMCA Švédsko) a ďalší vzácni hostia.

Celý kurz bol orientovaný na školenie mladých členov predstavenstva, ktorí pracujú alebo by chceli pracovať na projektoch a to na lokálnej, národnej alebo aj medzinárodnej úrovni.Témy jednotlivých stretnutí boli veľmi rôznorodé, dozvedeli sme sa niečo o strategickom plánovaní a riadení projektov, ľudských právach, aké sú kompetencie vodcu, ako fungujú riadiace orgány Európskej únie ale i organizácie YMCA, ako prebieha obhajovanie a lobovanie za práva menšín a ako efektívne komunikovať o projektoch s verejnosťou či vládou.

Získané teoretické znalosti sme mohli pretaviť do praxe prostredníctvom aktivít, ktoré sme robili v skupinách. Vďaka tzv. “role-play-game” sme si vyskúšali, ako vyzerá súdny proces –  rozhodovanie a obhajoba, prostredníctvom moderovaných dialógov sme sa naučili, čo znamená naozaj počúvať potreby ostatných, precvičili sme si verejný prejav a na koniec vytvorili kampane na témy, ako sú environmentálne znečistenie, psychické problémy mladých ľudí, závislosť na sociálnych médiách, utečenecká kríza či rovnosť pohlaví.


Výborné bolo každodenné vzájomné zdieľanie pocitov a názorov na jednotlivé témy a aktivity, čo ešte viac umocnilo atmosféru a vzťahy v skupine. Všetko prebiehalo v angličtine, takže komunikácia v tomto jazyku by pre účastníkov nemala predstavovať zásadný problém, samozrejme žiadna profesionálna úroveň sa ale nevyžaduje 🙂

A aby to nevyzeralo tak, že sme sa iba učili, súčasťou stretnutia bol aj výlet do hlavného mesta Malty – Valletty, kde sme navštívili miestne združenie YMCA, dozvedeli sa niečo o ich aktivitách a spoznali krásne miesta v srdci Malty. A každý večer si niektorí z nás vytvorili vlastný program, napríklad pri mori alebo výletom do Akvária 🙂

Vďaka Leadership Academy som mohla spoznať skvelých ľudí z mnohých miest, ktorým nie je jedno, čo sa deje okolo nich. Mohla som si zopakovať znalosti, ktoré som už mala ale i naučiť sa niečo nové (najmä o obhajobe menšín a komunikácii s potencionálnymi donormi), no hlavne uvedomiť si, čo všetko stojí za prípravou projektu a aké všetky detaily sú pri príprave dôležité. Obohatilo ma to z mnohých hľadísk a keďže sama pracujem na rôznych projektoch, určite získané vedomosti využijem už v súčasnosti.

Program teda odporúčam každému, komu záleží na komunite a chcel by do svojej YMCY priniesť nové nápady, získať kontakty, rozšíriť si obzory v rôznych témach a nakoniec navštíviť skvelé miesta Európy.

Program Leadership Academy bude realizovaný určite aj v roku 2019, odporúčam preto sledovať novinky na stránke YMCA EUROPE.

Annamária Brijaková momentálne pracuje pre budovu YMCA v Bratislave a študuje na doktorandskom stupni Katedry knižničnej a informačnej vedy UK v Bratislave.


Comments

comments