Category Archives: novinky

Návšteva generálneho sekretára YMCA Europe v Bratislave

6. novembra 2015 sa v Bratislave stretol generálny sekretár Európskej aliancie YMCA Juan Simoes Iglesias s predstaviteľmi YMCA na Slovensku.

Miroslav Hrivnák, Dalibor Perašín, Juan Simoes Iglesias

Počas návštevy navštívil a zoznámil sa so stavom budovy YMCA na Karpatskej ulici. Hovorili aj o súčasných témach, ktorým momentálne čelia mladí ľudia na Slovensku. Obe strany prediskutovali možnosti, ktoré YMCA na Slovensku ponúka. K ich ďalšiemu rozvoju môže budova YMCA v Bratislave výrazne prispieť. Okrem možných výnosov z prenájmu aj priamo poskytovaním priestoru pre činnosť mladých ľudí.

Juan Simoes Iglesias vyjadril, že je naďalej strategickým záujmom Európskej aliancie YMCA, aby bola situácia okolo budovy stabilizovaná v prospech práce YMCA na Slovensku. Tlmočil znepokojenie nad stále nedoriešeným súdnym sporom, ale aj nádej na skoré vyriešenie situácie. Predstaviteľom YMCA na Slovensku vyjadril podporu európskych partnerov.

Valné zhromaždenie Európskej aliancie YMCA, Tallinn, Estónsko

Pod názvom Cesty k pokroku sa 14. – 17. mája 2015 v estónskom Taline zišlo 130 účastníkov z 31 rôznych krajín na valnom zhromaždení Európskej aliancie YMCA. Zhromaždeniu predchádzal YES seminár (YMCA EUROPE Sieť pre mládež) s asi 50 účastníkmi.

ga_2015

Tohtoročné valné zhromaždenie malo dva hlavné ciele: zhodnotenie hlavných úspechov a dopadov doterajšej stratégie 2011 – 2015 pri pohľade späť na posledné štyri roky v celej Európe a naštartovanie ďalších diskusií pre budúci strategický plán na roky 2016 – 2020.

Continue reading