Tekovské Lužany

Činnosť YMCA Tekovské Lužany sa zameriava hlavne na pokračovanie projektu záchrany historických pamiatok židovskej kultúry v obci, dopĺňanie exponátov Židovského múzea, ako aj udržiavanie židovského cintorína.

Pokračujú aktivity osvety pre prevenciu rasovej nenávisti medzi rôznymi vekovými skupinami.