Žilina

Naše miestne združenie sa zameriava hlavne na prácu s deťmi a mládežou do 15 rokov. Cieľom združenia je vhodnou činnosťou zaujať prázdne miesto vo voľnočasovej činnosti detí na vidieku, a tak ich aspoň čiastočne chrániť pred nástrahami života.
Pravidelná činnosť oddielu je približne 2-3 krát za mesiac. Stretnutia sú zamerané na kreativné a športové činnosti. Občas uskutočníme väčšiu výpravu do prírody. V lete sa snažíme o uskutočnenie menšieho oddielového táborika alebo nejakej chatovačky.

Momentálne je aktívnych 7 mladých ľudí.