História

Napísali o nás: History-of-Youth-Work

Prvá YMCA (Young Men’s Christian Association) vznikla v roku 1844 v Londýne ako odpoveď na rýchlu industrializáciu spoločnosti. Mladí ľudia sa vo veľkom sťahovali do miest za prácou. Ich neľahká životná situácia a nedostatok možností trápili mladého Georga Williamsa (1821 – 1905), ktorý sám pochádzal z chudobnejšej rodiny, prešiel osobnou konverziou ku kresťanstvu a postupne sa vypracoval na úspešného obchodníka s textilom. Spolu s priateľmi chceli vytvoriť bezpečné, rozvíjajúce prostredie, alternatívu k tomu malému množstvu pochybnej zábavy dostupnej mladým ľuďom v tej dobe. Tí väčšinou pracovali dlhé hodiny vo fabrikách v ťažkých podmienkach, ďaleko od domova a rodiny.

Tento nový pohľad a spôsob práce sa rýchlo šíril po ďalších miestach v Anglicku a ďalších krajinách. Po roku 1851 už bola YMCA rozšírená v Európe, Austrálii, Severnej Amerike i Ázii. O päťdesiat rokov neskôr už mala YMCA vyše pol milióna členov vo viac ako tridsiatich krajinách. V auguste 1855 sa George zúčastnil prvej svetovej konferencie YMCA v Paríži, kde bola založená Svetová aliancia YMCA a prijatá parížska báza.

Združenie YMCA sa na územie Slovenska rozšírilo po I. svetovej vojne, keď do novovzniknutej Československej republiky prišli prví pracovníci, ktorí priniesli nielen idey, ale aj praktické skúsenosti a materiálnu pomoc. V roku 1920 bolo v Bratislave založené prvé združenie s názvom Železničná a poštová YMCA v Bratislave.

ymca_basketbalCez YMCA sa na Slovensko dostali športy ako voleybal a basketbal, venovali sa mu hlavne miestene združenia YMCA v Bratislave a Banskej Bystrici. Vďaka letným táborom organizovaným YMCou sa tieto športy rozšírili po celom Slovensku.

V roku 1939 bola YMCA na Slovensku zakázaná a jej pracovníci, už v novej organizácii pod názvom ÚSAK (Ústav sociálny a kultúrny), viedli správu časti zariadení aj počas celého obdobia II. svetovej vojny, keď YMCA nemohla vyvíjať svoju činnosť.

Svoju činnosť obnovila na krátky čas ako „YMCA na Slovensku“ v roku 1945. V roku 1948 však bola na združenie uvalená národná správa. YMCA bola v roku 1951 – tak ako iné mládežnícke organizácie – násilne rozpustená komunistickým režimom. Protiprávne rozhodnutie o vymazaní YMCA z registra spolkov sprevádzalo aj protiprávne odňatie majetku YMCA do správy a následného vlastníctva štátu.

Po dlhom čase, keď YMCA nemohla voľne pôsobiť, obnovila svoju činnosť až v roku 1990.

Historický pohľad na činnosť a budovu YMCA v Bratislave od strany 22: ALFA02-2014-print