Podporiť

 

darujme_priatelia_ymca_banner

YMCA vytvára priestor pre podporu rozvoja mladých ľudí. Potrebujeme zabezpečovať priestory pre ich vzdelávanie a pravidelnú činnosť, klubovne, dopravu na aktivity, a často aj odborný personál pre špecializované úlohy.

Ďalšou veľkou výzvou je tvorba systematického vzdelávania: príprava vzdelávacích materiálov pre vedúcich, ich neustále aktualizovanie, lebo doba a potreby mladých sa naozaj rýchlo menia. Pomohli by aj pravidelné stretnutia a supervízia dobrovoľníkov a vedúcich. A práve tu narážame na problém grantov: sú často viazané na veľmi krátky časový úsek a nie vždy vyhovujú nášmu zameraniu a našim potrebám pri práci s mladými.

Pre dlhodobú udržateľnosť našej práce je preto nevyhnutná dlhodobá podpora od ľudí, ktorí veria našej práci a aj keď im okolnosti nedovoľujú priamo pracovať s deckami a mladými, ich podpora zabezpečuje, že naši vedúci môžu robiť túto prácu stále kvalitnejšie a zvyšovať svoj dosah aj odľahlejších regiónoch.

Ak sa chcete pridať do okruhu našich priateľov a podporiť našu prácu, môžete tak urobiť aj cez jednorazové alebo pravidelné dary. Vďaka portálu Ľudia ľuďom je to naozaj veľmi jednoduché.

Pre aktuálne možnosti ako pomôcť materiálne alebo dobrovoľníctvom na lokálnej či národnej úrovni prosím kontaktuje Zuzanu na zuzana (a) ymca (.) sk

Ďakujeme všetkým podporovateľom práce s mladými, našim dobrovoľníkom a prispievateľom.

ymca_hlada_van