2 %

Ďakujeme Vám, že podporujete YMCA na Slovensku aj v roku 2019!

Môžete tak urobiť aj prostredníctvom poukázania 1 – 2 – 3% z Vašich daní:

Zamestnanci, ktorým daňové priznanie zhotovuje zamestnávateľ:

Najlepšie do konca februára 2019 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a aby vám tiež vystavil tlačivo:

Potvrdenie-2019-DP-2018-editovatelne

Môžete poukázať 2 alebo 3 % zo zaplatenej dane:

Každý zamestnanec
minimálna suma poukázanej časti dane je 3 €

Ak ste boli okrem toho aj dobrovoľník v YMCA:
odpracovali ste dobrovoľnícky najmenej 40 hodín počas roka 2018
máte o tom písomné potvrdenie od organizácie
minimálna suma poukázanej časti dane je 3 €

4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%, resp. 3% zaplatenej dane (za rok 2018) pre:

Názov: YMCA na Slovensku
Sídlo: Nám. osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00682853

5. Obe tieto tlačivá – Potvrdenie + Vyhlásenie doručte do 30. 04. 2019 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska. Ak chcete poukázať 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samé

Vypočítate (vyberte len jednu z dole uvedených dvoch možností)

sumu predstavujúci 2% z Vašej zaplatenej dane (ak ste neodpracovali dobrovoľnícky najmenej 40 hodín); táto suma musí byť najmenej 3 €

sumu predstavujúci 3% z Vašej zaplatenej dane (ak ste odpracovali dobrovoľnícky najmenej 40 hodín – a máte o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali); táto suma musí byť najmenej 3 €

Dokumenty na stiahnutie:

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Vpíšte nasledovné údaje:

Názov: YMCA na Slovensku
Sídlo: Nám. osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00682853

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (najneskôr do 31. 3. 2019) na Váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a do tohto termínu aj zaplaťte daň z príjmov. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo.

Ak chcete poukázať 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Právnické osoby

V prípade, že ste sa ako firma rozhodli venovať nám 1 – 2 % z Vaších daní, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa musí byť 8 €.

Možnosti:

  1. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 €.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

    • V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
  • Údaje organizácie:

Názov: YMCA na Slovensku
Sídlo: Nám. osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00682853

2. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. – NOVINKA od roku 2016!

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov).

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

V prípade otázok nás kontaktujte na:

Dalibor Perašín: 0918 674 839
E-mail: gs (@) ymca (.) sk

Viac informácií nájde aj na www.rozhodni.sk

Ďakujeme!