Ďakujeme

Program Európskej úmie zameraný na mobilitu a neformálne vzdelávanie mladých ľudí.

 

iuventa-logo-sk

 

 

Iuventa, štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a je tiež národnou agentúrou pre implementáciu programu Erasmus+. Predmetom jej činnosti je podpora práce s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži.

YMCA v České republice  www.ymca.czymca-cz
Podobne ako YMCA na Slovensku sa venuje dlhodobej a pravidelnej činnosti s mladými ľuďmi. Máme časť spoločnej histórie a dodnes je YMCA v České republice jedným z najbližších spolupracujúcich organizácií a našich podporovateľov.

lm_top

 

Mesto Liptovský Mikuláš
www.mikulas.sk

 

Už o pár dní prezentujeme našu službu a možnosti dobrovoľníctva na CampFeste v našom novom stane, ktorý sme dostali od spoločnosti Expodom www.expodom.sk
Ďakujeme spoločnosti za poskytnutie stanu v pravom čase!

       www.expodom.sk

ysmen_logo_februar_2004

www.expodom.sk

Y’s Men International
Region Danmark
www.ysmen.dk