Ďakujeme


IUVENTAiuventa-logo-sk – Slovenský inštitút mládeže
www.iuventa.sk
Štátna inštitúcia, priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a je tiež národnou agentúrou pre implementáciu programu Erasmus+. Predmetom jej činnosti je podpora práce s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícklogo-minedu-ska politika na Slovensku aj mimo neho. Cieľom aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži.

YMCA v České republice  www.ymca.czymca-cz
Podobne ako YMCA na Slovensku sa venuje dlhodobej a pravidelnej činnosti s mladými ľuďmi. Máme časť spoločnej histórie a dodnes je YMCA v České republice jedným z najbližších spolupracujúcich organizácií a našich podporovateľov.

 

logo-cvjm-beschnitt_2CVJM-Gesamtverband in Deutschland e. V.
www.cvjm.de
YMCA v Nemecku je dlhoročným podporovateľom YMCA na Slovensku. Spolupracujeme tiež na medzinárodných programoch.

lm_top

 

Mesto Liptovský Mikuláš
www.mikulas.sk

 

ysmen_logo_februar_2004

 

Y’s Men International
Region Danmark
www.ysmen.dk