Spolupracujeme

 

ymca_world_logoWorld Alliance of  YMCAs
YMCA International

Svetová asociácia YMCA združuje národné hnutia YMCA v 119 krajinách s dosahom až na 58 miliónov ľudí. Posilňuje kapacitu národných YMCA cez vzdelávanie, kontakty, reprezentuje a obhajuje práva a rozvoj mladých ľudí na medzinárodnej úrovni.

ymca_euYMCA Europe (European Alliance of YMCAs)
YMCA Europe
YMCA Europe je strešnou organizáciou pre podporu národných hnutí YMCA v Európe. Zabezpečuje ich prepájanie a spoločné programy.


rms-logoRada mládeže Slovenska
mladez.sk
Rada mládeže Slovenska združuje mimovládne organizácie, ktoré sa venujú deťom a mládeži. V súčasnosti ich zastrešuje 33, každá z nich je formálne zaregistrovaná ako občianske združenie alebo nezisková organizácia. Všetky spolu združujú viac ako 40-tisíc detí a mladých ľudí.

logo_komunitne

 

Komunitné centrum Nový svet, Hlboké, Liptovský Mikuláš
komunitne centrum

Dobrovoľnícky program YMCA zapojenia zahraničných a domácich mladých ľudí do aktivít komunitnýho centra.