Štruktúrovaný dialóg

 

logotyp-strukturovany-dialog-RGB

YMCA je aktívne zapojená do iniciatívy Rady mládeže Slovenskaštruktúrovaný dialóg

Cieľom štruktúrovaného dialógu je podporiť aktívnu účasť mladých ľudí na demokratickom živote. Mladí ľudia dostávajú príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky. Ich názory slúžia ako podklad pre opatrenia, ktoré určujú postavenie mladých ľudí, ich vzdelanie a príležitosti. Štruktúrovaný dialóg je teda nástroj, aby sa pri rozhodovaní o mladých ľuďoch bral ohľad na nich samotných a ich názory. Aby sa politika nerobila „o nás bez nás“:

  • spôsob, ako hlas mladých ľudí získava váhu v politickom rozhodovaní, podporuje mladých ľudí a verejných činiteľov, aby spoločne diskutovali a výstupy z týchto diskusií boli zohľadnené pri tvorbe politiky. Aby sa politika nerobila “o nás, bez nás.”
  • prostriedok politického a občianskeho vzdelávania mladých ľudí a slúži na mapovanie názorov a záujmov mladej generácie.

Ako sa zapojiť?

Kto sa môže zapojiť?

  1. Všetci mladí ľudia, ktorí chcú vyjadriť svoj názor,
  2. Učitelia a pracovníci s mládežou, ktorí chcú zorganizovať konzultácie pre mladých,
  3. Politici a ďaší ľudia s rozhodovacou právomocou, ktorí chcú počúvať názory mladých.

Možností je veľa!

Môžeš:

  1. Vyplniť na stránke online dotazník
  2. Zúčastniť sa konzultácií v tvojom okolí (čo, kedy a kde sa deje sa dozvieš na www.strukturovanydialog.sk)
  3. Zorganizovať vlastnú konzultáciu (píš na cibik@mladez.sk)
  4. Zúčastniť sa esejistickej súťaže a vyhrať obed s poslancom (viac info na www.strukturovanydialog.sk)

banner_dotaznik