Vedúci

Inklúzia

Príručky zo zistení v rámci medzinárodného projektu RIDE – Zdroje pre inklúziu, rôznorodosť a rovnosť (RIDE – Resources for Inclusion, Diversity and Equality), ktorý na Slovensku implementujeTrnavská univerzita v Trnave (Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií).

Prvá príručka Princípy a prístupy“ načrtáva všeobecný rámec, ktorý slúži k lepšiemu pochopeniu filozofie, princípov a prístupov týkajúcich sa inklúzie, rôznorodosti a rovnosti. Taktiež sa v nej nachádza porovnávacia štúdia mapujúca aktuálnu situáciu v danej oblasti s ohľadom na mladých ľudí v piatich krajinách, ktoré na projekte spolupracujú: Chorvátsko, Slovensko, Taliansko, Turecko a Veľká Británia. Skúsenosti z jednotlivých krajín ukazujú, že každá z krajín má pred sebou ešte veľký kus cesty, avšak aj to, že v tej – ktorej oblasti môže byť pre iné krajiny inšpiráciou.

Druhá príručka Príklady dobrej praxe“ predstavuje 15 príkladov dobrej praxe z realizácie inklúzie v najrozličnejších oblastiach ako sú: inklúzia mladých ľudí so zdravotným postihnutím, zo sociálne a ekonomicky znevýhodňujúceho prostredia, s migrantským pozadím atď. Tri príklady z každej krajiny zúčastnenej na projekte zároveň predstavujú rozličné prístupy k inklúzii – ako programové a projektové uchopenie tak aj celkovú politiku organizácie a základné východisko jej práce. Slovensko reprezentujú organizácie Nadácia Krajina Harmónie, Združenie STORM a YMCA na Slovensku.

Dobrovoľníctvo

Nápady pre aktivity

 • Ako urobiť úspešné kultúrne podujatie?
  Krátka, no obsahovo bohatá brožúra priamo z dielne mladých ľudí, ktorý organizovali Tensingovú mládežnícku výmenu A(k)kord.
  Jazyk: angličtina / slovenčina
  creating_cultural_event

Mladí ľudia

 • Fenomén radikalizácie mládeže (Rada Žilinského samosprávneho kraja, 2016)
  Sumár slovenskej a zahraničnej odbornej literatúry v ucelenej podobe s odvolaním sa na originálne zdroje a štúdie. Pri príprave školení, prezentácii, workshopov ako aj pri samoštúdiu tak získate prehľad o dostupných vzdelávacích a koncepčných materiáloch.Fenomen_radikalizacie_mladeze

Prezentácia

 • Ako na výročnú správu: tipy ako si uľahčiť prácu so zostavovaním výročnej správy
  vyrocna_sprava_tipy

Média

 • Youth Channels 2012: praktický sprievodca tvorbou videí pre mládež
  Manuál vznikol ako podporný materiál pre medzinárodný tréning Youth Channels.
  Jazyk: angličtina
  youth_channels_media_training
 • Zoom Outdoor Media Book
  Multimediálna príručka pre vedúcich táborov, trénerov a nadšencov oudoor a média aktivít v jednom. Je výsledkom 10 dňového tréningu ZOOM – Outdoor for Healthy Life styles v Rumunsku, ktorého sa zúčastnili aj 4 účastníci zo Slovenska.
  Jazyk: angličtina
  zoom_outdoor_multimedia book

Časopis PROTEIN (YMCA v Českej republike)

http://www.ymca.cz/casopis/

Výstupy výskumu práce s mládežou

Rada mládeže Slovenska: výskum