Termíny stretnutí

2019

8. – 10. marec 2019, Praha (CZ)
Kurz lokálny sekretár (2. časť) – viac info tu

3. – 5. máj 2019, Malatíny (SK)
Kurz strážca majáku (1. časť) – viac info tu

17. – 19. máj 2019, Liptovský Trnovec (SK)
Výročný snem YMCA na Slovensku – informácie budú zaslané začiatkom 2019

14. – 16. jún 2019, Liptov (miesto bude upresnené)
Víkendovka pre vedúcich klubov a aktivít YMCA – viac info tu


2018

29. január 2018, Praha
Prípravné stretnutie s YMCA v Českej rebublike, vyjasnenie si pojmov, cieľov k tvorbe vzdelávania na roky 2018 – 2019

17. – 19. apríla 2018, Olomouc
Stretnutie zástupcov partnerských organizácií a pracovníkov s mládežou a lokálnych sekretárov z YMCA k téme Lokálny sekretár

7. apríla 2018, Ranč Kráľová Lehota
Širšia ideová diskusia o hodnotách, smerovaní a výzvach pre YMCA a mladých ľudí, ktorá sa uskutoční po Sneme YMCA na Slovensku s mladými ľuďmi, dobrovoľníkmi, zástupcami miestnych združení YMCA na Slovensku, predstaviteľmi YMCA v Českej republike.
Facilitácia: Peter Kulifaj (Mládež ulice)