Termíny stretnutí

Aktuálne stretnutia:

29. január 2018, Praha
Prípravné stretnutie s YMCA v Českej rebublike, vyjasnenie si pojmov, cieľov k tvorbe vzdelávania na roky 2018 – 2019

7. apríla 2018, Ranč Kráľová Lehota
Širšia ideová diskusia o hodnotách, smerovaní a výzvach pre YMCA a mladých ľudí, ktorá sa uskutoční po Sneme YMCA na Slovensku s mladými ľuďmi, dobrovoľníkmi, zástupcami miestnych združení YMCA na Slovensku, predstaviteľmi YMCA v Českej republike.
Facilitácia: Peter Kulifaj (Mládež ulice)

17. – 19. apríla 2018, Olomouc
Stretnutie zástupcov partnerských organizácií a pracovníkov s mládežou a lokálnych sekretárov z YMCA k téme Lokálny sekretár

Termíny ďalších stretnutí tu budú zverejnené po dohode s partnerskými organizáciami.