Strážca majáku (Erasmus+)

Kurz “Strážca majáku” je časťou komplexnej podpory a rozvoja vedúcich v YMCA.

Kurz je otvorený aj pre záujemcov z iných organizácií s podobnými potrebami a štýlom práce. Vychádza zo súčasnej praxe v práci s mládežou, využívajúc súčasné prístupy supervízie a koučingu.

  1. časť: 3. – 5. máj 2019, Slovensko (miesto bude upresnené)
  2. časť: víkend (jeseň 2019 – miesto a termín budú upresnené)

Prečo?

Záleží nám na ľuďoch, ktorí venujú svoj čas, energiu a nadšenie pre deti a mladých ľudí. Vidíme, že práca, ktorú robia, je náročná a zodpovedná, je ľahké v tom všetkom stratiť nadhľad, motiváciu a vyčerpať sa. Vnímame, že títo ľudia by potrebovali podporu nielen v práci, ale aj vo svojom osobnom raste, no často sa im dostáva skôr nepochopenie.

Kurz je priestorom pre získanie nových zručností a rozvoj osobnostných kvalít “strážcov majáku”, ktorí zvažujú alebo už formálne či neformálne poskytujú podporu dobrovoľníkom. Je zameraný na rozvoj osobnostných a komunikačných zručností vychádzajúcich zo supervízie, koučingu a sprevádzania tak, aby títo podporovatelia vedeli poskytovať potrebnú podporu v neustále sa meniacich podmienkach a výzvach, ktoré prináša krásna, ale aj ťažká a špecializovaná práca s deťmi a mladými ľuďmi.

Koho hľadáme?

  • ľudí, ktorí chcú byť k dispozícii pre pracovníkov a dobrovoľníkov s deťmi a mládežou
  • ľudí z rôznych oblastí, napr. bývalí aktívni pracovníci, dobrovoľníci, súčasní pracovníci v neziskovom a podnikateľskom sektore, ktorí majú skúsenosti s vedením ľudí, pracovníci samosprávy, aktívni členovia cirkví a rôzni iní ľudia dobrej vôle

Aké sú podmienky?

  • motivácia stať sa podporovateľom a akýmsi pevným bodom pre dobrovoľných pracovníkov v stredne náročných pozíciách (vedúci klubov, krúžkov, mládeží, skautských oddielov a pod.), ktorí túto prácu / aktivity  vačšinou robia vo voľnom čase a bez nároku na odmenu
  • čas je potrebný na prípravu a následne pre samotnú činnosť.  Školenie pre strážcov majáku pozostáva z dvoch víkendov a praxe medzi nimi. Následná práca priamo s vedúcimi / dobrovoľníkmi záleží od vašej vzájomnej dohody, možností a potrieb.

Naši lektori

Mgr. Marek Jargus (Trendum)

Kvalifikácia: duchovný, systemický terapeut (absolvent psychoterapeutického výcviku ISZ Umění terapie 2000-2005), lektor, supervizor (Český Institut pro Supervizi)

Skúsenosti a prax: prípadová supervízia (hlavne v oblasti pastoračnej, sociálnych služieb, pedagogiky, väzeňstva), rozvojová (odborný rast profesionála) a tímová (role a procesy v tíme) – individuálne aj v skupine. Marek bežne pracuje hlavne so sociálnymi pracovníkmi, pedagógmi, lektormi, duchovnými a pastoračnými pracovníkmi, systemickými a narativnými terapeutmi. 

Je spoluzakladateľom organizácie Trendum  zameranou na neformálne vzdelávanie mládeže a pracovníkov s mládežou, ktorá je parnerom v tomto  projekte Erasmus+ Exploring supervision in youth work.

Mgr. Diana Hrivnáková (YMCA)

Vzdelanie: sociálna pracovníčka,vychovávateľka, učiteľka, supervizný kurz

Pracovné skúsenosti: sociálny pracovník Armáda spásy Praha, komunitný pracovník Nízkoprahového centra Jordán Jelšava, akreditovaný supervízor

Pôsobenie: Miestne združenie YMCA Revúca

Cieľová skupina: práca s deťmi a mladými ľuďmi, práca s dobrovolníkmi

Príprava (školenie+prax)

Prvý víkend sa zoznámime so základmi podpory, našou rolou, formami pomoci a podpory, ktorú vieme poskytnúť a naopak, ktorú by sme mali vedieť odporučiť a pomôcť navrhnúť.

Nasleduje obdobie praxe, počas ktorej budú k dispozícii supervízori z kurzu (konzultácie, supervízia, pomoc). V tejto fáze je potrebné sa dohodnúť  s konkrétnym dobrovoľníkom (napr. vedúcim klubu mladých) na podpore tak, ako sme sa s ňu oboznámili na kurze. K dispozícii mu/jej budú aj informácie, v čom takáto podpora spočíva a v čom už nie, aby boli aj jeho/jej očakávania realistické. Je to obdobie skúšania a učenia sa v praxi pod vedením skúsených supervízorov a koučov. 

Po období praxe sa znovu stretneme počas druhého víkendu, zhodnotíme dané obdobie a situácie, v ktorých sme sa nachádzali, prejdeme si ďalšie dôležité témy a overíme si všetko, čo sme sa teoreticky a prakticky naučili.

A čo po školení?

Pozícia strážca majáku vyzerá trochu osamelo, ale nie je to tak! Na platforme pre pracovníkov s mládežou www.youthworker.sk bude k dispozícii databáza ďalších podporovateľov, odborníkov a profesionálnych poradcov, supervízorov, mentorov či koučov. Vytvoríme spolu podpornú sieť pre seba navzájom a pre všetkých, ktorých budeme podporovať.

YMCA na Slovensku bude svojim vyškoleným strážcom majáku poskytovať naďalej podporu a možnosť supervízií s našimi internými odbornými pracovníkmi.