Strážca majáku (Erasmus+)

Kurz “Strážca majáku” je časťou komplexnej podpory a rozvoja vedúcich v YMCA.


Kurz je otvorený aj pre záujemcov z iných organizácií s podobnými potrebami a štýlom práce. Vychádza zo súčasnej praxe v práci s mládežou, využívajúc súčasné prístupy supervízie a koučingu.

1. víkend 3. – 5. máj 2019
2. víkend 11. – 13. október 2019

Miesto: Malatíny, Liptov, Slovensko www.holidayraj.sk
Jazyk: česky / slovensky
Zapojené krajiny /účastníci: Slovensko a Česká republika

Kto sú majáky

Ľudia, ktorí venujú svoj čas, energiu a nadšenie pre deti a mladých ľudí, napríklad vedúci aktivít, klubov, táborov, dobrovoľníci a podobne. Vidíme, že práca, ktorú robia, je náročná a zodpovedná, je ľahké v tom všetkom stratiť nadhľad, motiváciu a vyčerpať sa. Vnímame, že títo ľudia by potrebovali podporu nielen v práci, ale aj vo svojom osobnom raste, no často sa im dostáva skôr nepochopenie.

Kto stráži majáky?

Tento kurz je priestorom pre získanie nových zručností a rozvoj osobnostných kvalít “strážcov majáku”, ktorí zvažujú alebo už formálne či neformálne poskytujú podporu týmto vedúcim, dobrovoľníkom.

Je zameraný na rozvoj osobnostných a komunikačných zručností vychádzajúcich zo supervízie, koučingu a sprevádzania tak, aby títo podporovatelia vedeli poskytovať potrebnú podporu v neustále sa meniacich podmienkach a výzvach, ktoré prináša krásna, ale aj ťažká a špecializovaná práca s deťmi a mladými ľuďmi.

Koho hľadáme?

  • ľudí, ktorí chcú byť k dispozícii pre pracovníkov a dobrovoľníkov s deťmi a mládežou
  • ľudí z rôznych oblastí, napr. bývalí aktívni pracovníci, dobrovoľníci, súčasní pracovníci v neziskovom a podnikateľskom sektore, ktorí majú skúsenosti s vedením ľudí, pracovníci samosprávy, aktívni členovia cirkví a rôzni iní ľudia dobrej vôle

Aké sú podmienky?

  • motivácia stať sa podporovateľom a akýmsi pevným bodom pre dobrovoľných pracovníkov v stredne náročných pozíciách (vedúci klubov, krúžkov, mládeží, skautských oddielov a pod.), ktorí túto prácu / aktivity  vačšinou robia vo voľnom čase a bez nároku na odmenu
  • čas je potrebný na prípravu a následne pre samotnú činnosť.  Školenie pre strážcov majáku pozostáva z dvoch víkendov a praxe medzi nimi. Následná práca priamo s vedúcimi / dobrovoľníkmi záleží od vašej vzájomnej dohody, možností a potrieb.

Naši lektori

Mgr. Marek Jargus (Trendum)

Kvalifikácia: duchovný, systemický terapeut (absolvent psychoterapeutického výcviku ISZ Umění terapie 2000-2005), lektor, supervizor (Český Institut pro Supervizi)

Skúsenosti a prax: prípadová supervízia (hlavne v oblasti pastoračnej, sociálnych služieb, pedagogiky, väzeňstva), rozvojová (odborný rast profesionála) a tímová (role a procesy v tíme) – individuálne aj v skupine. Marek bežne pracuje hlavne so sociálnymi pracovníkmi, pedagógmi, lektormi, duchovnými a pastoračnými pracovníkmi, systemickými a narativnými terapeutmi. 

Je spoluzakladateľom organizácie Trendum  zameranou na neformálne vzdelávanie mládeže a pracovníkov s mládežou, ktorá je parnerom v tomto  projekte Erasmus+ Exploring supervision in youth work.

Mgr. Diana Hrivnáková (YMCA na Slovensku)

Vzdelanie: sociálna pracovníčka,vychovávateľka, učiteľka, supervizný kurz

Pracovné skúsenosti: sociálny pracovník Armáda spásy Praha, komunitný pracovník Nízkoprahového centra Jordán Jelšava, akreditovaný supervízor

Pôsobenie: Miestne združenie YMCA Revúca

Cieľová skupina: práca s deťmi a mladými ľuďmi, práca s dobrovolníkmi

Príprava (školenie+prax)

V rámci prvního víkendu se budeme učit, trénovat a reflektovat základy podpůrného rozhovoru/setkání od jeho přípravy, otevření, průběhu až k ukončení (cyklický model pomáhajícího rozhovoru). Velká pozornost bude zaměřenana umění ptát se užitečným a podpůrným způsobem. Nakoukneme do světa supervize a koučinku a necháme se těmito světy inspirovat, ale také budeme ve vztahu k těmto způsobům profesionální podpory rozlišovat hranice podpory v kontextu Strážce májáku. Seznámíme se také s jedním biblickým modelem “strážce majáku”.

Při sebezkušenostních cvičeních zažijeme sílu podpory na sobě i na druhých. Tento víkend vám umožní pustit se do prvních pokusů vést podpůrné rozhovory v roli začínajících strážců majáku.

Nasleduje obdobie praxe, počas ktorej budú k dispozícii supervízori z kurzu (konzultácie, supervízia, pomoc). V tejto fáze je potrebné sa dohodnúť  s konkrétnym dobrovoľníkom (napr. vedúcim klubu mladých) na podpore tak, ako sme sa s ňu oboznámili na kurze. K dispozícii mu/jej budú aj informácie, v čom takáto podpora spočíva a v čom už nie, aby boli aj jeho/jej očakávania realistické. Je to obdobie skúšania a učenia sa v praxi pod vedením skúsených supervízorov a koučov. 

V rámci druhého víkendu budeme formou různých supervizních technik reflektovat naši praxi v uplynulém mezidobí. Budeme se věnovat všemotázkám a dilematům, která se ve vás objeví. Prohloubíme vaši dovednost podpory na základě důslednějšího usazení zkušenosti z cyklickým modelem pomáhajícího rozhovoru. Vytvoříme si plán sebepodpory i podpory druhých na delší období.

A čo po školení?

Pozícia strážca majáku vyzerá trochu osamelo, ale nie je to tak! Na platforme pre pracovníkov s mládežou www.youthworker.sk bude k dispozícii databáza ďalších podporovateľov, odborníkov a profesionálnych poradcov, supervízorov, mentorov či koučov. Vytvoríme spolu podpornú sieť pre seba navzájom a pre všetkých, ktorých budeme podporovať.

YMCA na Slovensku bude svojim vyškoleným strážcom majáku poskytovať naďalej podporu a možnosť supervízií s našimi internými odbornými pracovníkmi.

Chcem sa stať strážcom majáku!

Prihlasovanie je otvorené pre slovenských a českých účastníkov do naplnenia kapacít. Kurz je plne hradený z programu Erasmus+

Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, či je kurz vhodný pre vás, napíšte Zuzane na zuzana (a) ymca.sk alebo volajte: 0907 118 071.