Víkendovka pre vedúcich

14. – 16. jún 2019 | Liptov, Slovensko

Zážitkové vzdelávanie pre vedúcich klubov, krúžkov a rôznych iných aktivít pre mladých ľudí:

čo to znamená byť dobrým vedúcim? čo všetko musím vedieť? ako si plánovať aktivity, aby boli vždy zaujímavé  a plné šťavy? a čo ja – ako si udržať dobrú kondíciu a nevyhorieť?