ČS Víkendovka pre vedúcich (Kurz samostatného vedoucího)

14. – 16. jún 2019 | Ploštín, Liptov, Slovensko

Spoločné česko-slovenské zážitkové vzdelávanie pre vedúcich klubov, krúžkov a rôznych iných aktivít pre mladých ľudí

  • čo znamená byť dobrým vedúcim?
  • čo všetko by som mal/a vedieť z rôznych oblastí ako organizácia, plánovanie, bezpečnosť, trendy v neformálnom vzdelávaní? ako si plánovať aktivity, aby boli vždy zaujímavé a plné šťavy?
  • ako nadchnúť ostatných a pracovať v tíme?
  • a čo ja – ako si udržať dobrú kondíciu a nevyhorieť? ako a kde nájsť potrebnú podporu?

Podmienky účasti

  • Vek ideálne 15 – 30 rokov (mladší alebo starší sa tiež môžu prihlásiť, toto je približná veková skupina účastníkov)
  • Aktívne pracuješ s mladými ľuďmi: nie sú to len celoročné kluby, krúžky ale aj neformálna činnosť, špecializované aktivity (víkendovky, tábory a pod)
  • Českí a slovenskí účastníci majú pobyt plne hradený vďaka programu Erasmus+

Prihláška