AS Leaders outdoor camp 2019

Rezervuj si 16. – 26. august 2019
Liptovský Mikuláš – Iľanovská dolina

priestor pre rast mladých lídrov a líderky (osobnosť, charakter, zručnosti, prežitie): odvaha stať sa tvorcom aktivít, nielen pasívnym hráčom

priamy nácvik zručností z rôznych oblastí (airsoft hry, taktické myslenie a plánovanie, stratégia, zlaňovanie, orientácia, práca v tíme – práca so sebou a inými, príprava aktivít, ktoré majú šťavu 🙂

stretni starých kamarátov, spoznaj nových

odvaha stretnúť seba: v dobrom i zlom 🙂

novinka 2019: možná účasť mladých ľudí z Európy: Nemecka, Česka, Rumunska, Maďarska a ďalších

Podmienky účasti

  • vek od 15 rokov
  • kemp je rovnako pre dievčatá ako pre chalanov (baby, hláste sa!)
  • súhlas zákonného zástupcu (pod 18 rokov) – stačí doručiť s prihláškou neskôr
  • každý účastník je zodpovedný za svoje zdravotné poistenie počas pobytu – fotokópia potvrdenia o poistení – stačí s prihláškou

Cena

  1. V prípade získania grantu bude účastníkom poskytnutá zľava z účastníckeho poplatku tak, že koncová cena celého pobytu bude maximálne 20 Eur / osoba. Zahraničným účastníkom bude možné preplatiť cestovné do výšky 2. triedy verejnej dopravy. 
  2. Ak sa nám nepodarí získať grant, účastnícky poplatok bude 170 Eur pre členov YMCA (ak ešte nie si členom a nemáš s tým problém, doriešime to pred táborom), 270 Eur pre ostatných. V cene je zahrnuté ubytovanie, strava, mapy, kompasy a materiál potrebný pre kurz na celých 10 dní.
  3. Ostatné vybavenie (airsoftové zbrane, ochrana očí, munícia, vysielačky a pod.) je možné si dopredu dohodnúť zapožičanie
  4. YMCA sa snaží zapojiť čo najširšie spektrum mladých ľudí a preto, ak je motivácia vysoká a problémom je len cena, sme otvorení k diskusii o odpustení časti alebo celého účastníckeho poplatku.

Vyjadrenie predbežného záujmu

Prihlasovanie zatiaľ nie je spustené, no ak máš záujem byť informovaný/á o podrobnostiach, vyplň krátky predbežný záujem, kde tak isto indikuješ, či sa tábora zúčastníš, aj keby neprešiel grant: