Miestne združenia

YMCA na Slovensku je strešnou organizácio pre jednotlivé miestne a združenia a prípadných iných kolektívnych členov.

Tieto pracujú nezávisle a rôznymi formami podľa potrieb mladých ľudí v lokálnej komunite.