Hrhov

Aktuálne: Facebook YMCA Hrhov

Kontakt:
Beáta Smutná tel. +421 907 172 890)
e-mail: beata.smutna (@) gmail.com
Hrhov 365

Už pred rokom 2012 sme hľadali možnosti ako podporiť lokálnych mladých ľudí v Hrhove a okolí v ich osobnom rozvoji. Poslanie organizácie YMCA sa nám zapáčila, hlavne pre nadšenie ich členov a medzinárodné pozadie s pestrou a dlhou minulosťou.

Na prvej (skúšobnej) akcii sa zišlo približne 150-160 mladých, bolo to úžasné. Vtedy sme už boli presvedčení, že založíme YMCu. Vyhodnotili sme anketu, o čo je záujem u mladých. A 6.októbra 2012 to vyšlo- založili sme miestne združenie.
Miestne združenie si predsavzalo poskytnúť mladým ľuďom od 10 rokov až po dôchodkový vek zmysluplné trávenie voľného času. Naše plány a sny sa stretli s veľkým záujmom zo strany obyvateľov obce. Naše činnosti uskutočňujeme v budove materskej školy, kde máme vyčlenené klubové priestory, o ktoré sa delíme s miestnym združením Jednoty dôchodcov Slovenska. Toto „spolunažívanie“ má pre obe združenia množstvo výhod. Jednak sa takto delíme o všetky výdavky a spravovanie vnútorných priestorov klubu, ďalej si navzájom vypomáhame pri rôznych projektoch a podujatiach a v neposlednom rade sa tak obom generáciám darí zbavovať predsudkov, ktoré vyplývajú z veľkého generačného rozdielu medzi nimi.

11. apríl 2015 bude pre naše združene pamätným dátumom. Získali sme dôveru YMCA na Slovensku, ktorá nás prijala za riadneho kolektívneho člena. Vysoko si ceníme toto uznanie a našou prácou budeme naďalej dokazovať správnosť tohto rozhodnutia.


Ciele nášho dobrovoľníckeho programu sú:

 • Umožniť deťom a mládeži plnohodnotne využiť svoj voľný čas
 • Pracovať s mládežou prostredníctvom záujmových krúžkov a voľnočasových aktivít
 • Vytvoriť priestor, kde by ľudia našli prijatie, porozumenie a pomoc
 • Organizovanie voľnočasových aktivít, ktoré sú zábavné, ale popritom rovnako užitočné
 • Budovať vzťahy
 • Poskytnúť príležitosti a priestor pre rozvoj osobnosti, schopností a zručností
 • Viesť mladých ľudí k tolerancii, spolupráci, porozumeniu, láske, čestnosti a zodpovednosti
 • Podporovať sebavedomie, sebaistotu a vôľu stať sa lepším
 • Učiť sa uzatvárať kompromisy, a posudzovať veci objektívne
 • Spoločne zdieľať radosti a starosti

Naše stále aktivity

 • Pohybovo tanečný krúžok – 2x týždenne
 • Sledovanie grantov a výziev/ schôdza vedenia – 1x týždenne

Obrázok1

 • Vybíjaná – 1x týždenne v priestoroch telocvične

Obrázok2

 • Tensing – dvojtýždenná periodicita

 • Stolný tenis – dvojtýždenná periodicita
 • Turistika – nepravidelne

hrhov1

 • YMCA Family – dvojtýždenná periodicita . Stretnutia pre rodiny a manželské páry

Rok 2014 v číslach

2 úspešné projekty

Pribudlo 17 nových členov

Rok sme uzavreli s počtom členov 133

Vedenie sa stretlo viac ako 53x na pondelňajších schôdzach

Na 12 väčších podujatiach sa zúčastnilo v priemere 100 návštevníkov

Týždenne navštevovalo klubové priestory priemerne 34 členov na rôznych krúžkoch

 


Rok 2015

 • Január
  • 37. novoročný výstup na Volovec

10847429_969383549758520_7014203260821025850_o

 • Február
  • Tradičné fašiangy

 • Marec
  • Veľkonočná tvorivá dielňa

 • Apríl
  • Podanie projektu cez grant SLSP (formálne ju napíše obec Hrhov, v prípade úspechu realizuje YMCA Hrhov ( oporný múr pri vodopáde, vyvieračka, vodný mlyn)
 • Máj
  • Slávnostné odovzdanie dreveného mosta pri vodopádemost
  • Účasť obce Hrhov na celosvetovom štafetovom behu  Peace Run 2015peace
 • Jún
  • Legenda o Belovi IV. opäť ožíva (historické podujatie)   11222643_1010854808955371_102177295343129707_n11659442_1010857435621775_8913243913795894957_n11667405_1010855202288665_7144711070826208395_n11702960_1010855285621990_3250183058978807281_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • August 
  • Deň obce Hrhov
  • Hrhovský triatlon (športovo- vedomostné podujatie)

11887982_1053968264628448_3388714072842663229_n11889406_1111733848856822_1891168859585875760_n11951948_1111734718856735_5137764767886414154_n11902302_1111733505523523_5515713286718033278_n11902534_1111732198856987_6264019942738838270_n  11899906_1053967887961819_6210417765834251484_n11889613_1041507899223395_9082769077923312970_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • September
  • Túra do Tatier

12036604_10204798683316964_7694816599679257103_n 12063319_10204798682116934_8856412367279393676_n

 • Realizácia úspešného projektu obce Hrhov

12077516_1136560176374189_1469948011_n

 • Október
  • Halloweenská tvorivá dielňa

12187700_1149572181739655_7766615851461467089_n 12190821_1149572575072949_13408190219792663_n 12195853_1149570668406473_7969096235000603117_n 12196043_1149572415072965_1877480423332441036_n

 • November
  • Hudobno- tanečné predstavenie a tanečný dom s FS Kincső

12339103_956057067787461_7594767927373743866_o 12341394_956056654454169_1862319754078728450_n 12307537_956057291120772_8111043745973829766_o 12291141_956057164454118_6475359416255265530_o

 • Spoločné Adventné zapaľovanie sviečok počas decembra

12314323_953329458060222_7897117609062740442_o 12356754_1102108049830046_7660224941325954250_o

 • December
  • Zájazd do Viedne na vianočné trhy a prehliadka mesta

12369258_10205421249797337_4731520775645476571_n 12376100_1102134359827415_7316717478117013401_n

 • Vianočná slávnosť a burza kníh

betlehem


Rok 2016

 • Január
  • 38. ročník Novoročného výstupu na Volovec

volovec volovec1

 • 29. ročník výstupu na Stromíš

 • Február
  • Výročná schôdza (oficiálne uzavretie roka 2015)

 • Marec
  • Veľkonočná tvorivá dielňa

 • Apríl
  • Stretnutie piatich žúp- prednáška
  • Deň pedagógov
 • Jún
  • Deň detí
 • Júl
  • Piknik na zahájenie letných prázdnin

 • 2 nové krúžky:
  • X-box krúžok
  • Krúžok Malí kuchári

 • December
  • Spoločné zapaľovanie adventných sviečok

 • Motivačný zájazd do Krakova na vianočné trhy

 • Silvestrovská oslava

 

Rok 2017


 • Apríl
  • Deň zdravia v spolupráci s materskou školou

 • Krúžok X-box


Rok 2018

 • Január
  • Výstup na Stromíš
  • 40. ročník novoročného výstupu na Volovec

 • Marec
  • Výročná schôdza
  • Veľkonočná tvorivá dielňa

 • Jún
  • Interaktívne hudobno- tanečné predstavenie na ľudovú tematiku pre MŠ a ZŠ
 • Cyklistické preteky Hrhovský divočák

 • August
  • Záhradné kino
 • Konská turistika v Poloninách

Kontakt:
 • Predseda: Mgr. Beáta Smutná (+421 907 172 890)  beata.smutna@gmail.com
 • Lokálny sekretár: Ing. Erik Zelený (+421 907 511 022) erik@zeleny.sk

 

 • Miestne združenie YMCA Hrhov
 • Hrhov 365, 04944
 • IČO: 42408709
 • IBAN: SK 7465 00000 00000 20533728

 

 Dokumenty na stiahnutie:

Manuál dobrovoľníckeho programu MZ YMCA Hrhov

MZ YMCA Hrhov -Výročná správa za rok 2014