Levice

Aktuálne: Same Klub
YMCA Levice FB

Počas školského roka sa pravidelne stretáva Same klub v Kontakt Café, Kasárenská 6, Levice od 15:00 do 17:00 hod. Super čas pre školákov od 6 – 12 rokov.
Kontakt:  sameklub(@) gmail.com, tel. č. 0911 419 632

YMCA Levice pôsobí už od roku 1995. Okrem aktivít pre deti a mládež zastrešuje činnosť Klubu náhradných rodín (10 rodín, asi 20 rodičov a viac než 15 detí). Stretnutia sú 1-2 x do mesiaca, pre deti zabezpečujú program dobrovoľníci, rodičom je poskytované poradenstvo. Dôležitá je tiež vzájomná podpora. Táto práca je oceňovaná aj mestom Levice.

Letné tábory

Letný tábor Delet 2018 (video)

Jabl2V dňoch 12. – 18. 7. 2015 v Jabloňovciach sa uskutočnil letný tábor pre deti z náhradných rodín v Levickom okrese. Zúčastnilo sa ho 16 detí a 3 dobrovoľníci: Peter, Martinka, Veronika, kuchárka: Evka, pomocníčky: Zuzka a Helenka. Koordinátorka Bea dohliadala na prípravu a realizáciu programu a zabezpečovala plynulý priebeh tábora.

 

Jabl1Program tábora bol zameraný na zmysluplné trávenie voľného času, keďže väčšina detí bola vo veku 10-15 rokov. Počas celého pobytu sme využívali prvky ART: je to program zameraný na morálne zvažovanie, sociálne zručnosti a zvládanie hnevu. Deti si mali možnosť každý deň na hodinovom tréningu morálneho zvažovania vyskúšať riešenie rôznych modelových situácii zo života. Učili sa počúvať a akceptovať názory druhých rozumne argumentovať a pozerať sa na problémové situácie z rôznych pohľadov, byť empatický. Počas celého týždňa mali možnosť jazdenia na koňoch, venovali sa turistike, navštívili sme skautský tábor, hrali volejbal, basketbal, vybíJabl3janú, rôzne spoločenské hry, vedomostné súťaže.

Veľa sme sa rozprávali čo nás zaujíma, čo sa nám páči, čo nepáči na nás samých, na kamarátoch. Boli to veľmi dlhé a zaujímavé rozhovory a deťom sa páčili. Tento tábor sa mohol uskutočniť vďaka rodičom a a finančným prostriedkom mesta Levice.

Mgr. Beata Konkoliová, koordinátorka klubu náhradných rodín, Levice