Martin

ymca-martim-2Pravidelné aktivity patria futbal pre mládež a futbal pre deti a denný futbalový minikemp. Vo všetkých krúžkoch je zapojených približne 45 ľudí, sú zamerané na rovoj fyzickej zdatnosti a vzťahov:

  • medzigeneračný futbalový klub pre rodičov a deti
  • spolupráca s deťmi z evanjelického gymnázia, kam si môžu pozvať kamarátov

Aktuálne: YMCA Martin FB

KONTAKT: Igor Pĺž 0905 748 886

ymca-martinObohatením boli medzinárodné športové aktivity, partnerstvo s Youth Sporths (kresťanská organizácia v Srbsku). Inšpirujú nás profesionálne kluby, vzjájomné zdieľanie skúseností.

Každoročne sa na hokejový kemp tešia deti a tínedžeri. Pripravujeme ho v spolupráci s Hockey Ministries. Prišlo okolo 100 z celého Slovenska, venovali sa kresťanským hodnotám v športe, zásadám fair play a osobnostnému rozvoju a tímovej spolupráci. Praktickou časťou je pravidelné trénovanie s profesionálnymi hokejistami NHL a trénermi z Kanady.

Hlavnými predstaviteľmi združenia sú: Igor Pĺž – je predsedom od roku 2002. Vedie miestne združenie a niektoré pravidelné kluby, na starosti má aj administratívu, prácu s mládežou, a organizovanie pravidelnej činnosti,  víkendoviek a táborov pre deti a mládež.

KONTAKT: Igor Pĺž 0905 748 886