Panické Dravce

Hlavné ciele miestneho združenia sú sústredené na mladých ľudí žijúcich v mieste nášho pôsobenia. Konkrétne sú to voľnočasové aktivity, kedže v takej malej obci ako sú Panické Dravce, je len málo možností aktívneho využitia voľného času a špeciálne v kolektíve. Sústredené sú ako na fyzickú, tak aj na duševnú a duchovnú stránku života.

K dosahovaniu týchto cieľov vykonáva MZ rôzne činnosti, ako je pravidelná krúžková činnosť, voľný priestor pre mladých – čajovňa, pravidelné návštevy detí z detských domovov, kde pracujú s deťmi, budujú s nimi vzťahy a snažia sa o rozvoj v spirituálnej a osobnostnej oblasti.

Pre deti zrôznych sociálnych prostredí organizujeme každoročne anglický letný tábor s americkými lektormi. Do týchto činností sa zapájajú hlavne členovia, ktorých je 22, ale aj nečlenovia MZ, ich priatelia.