Revúca

http://revuca.ymca.sk/

Miestne združenie YMCA Revúca bolo založené v roku 1997 a ako súčasť celosvetového hnutia YMCA je kresťansky orientované, dobrovoľné, nepolitické a nekonfesionálne združenie, ktorého úlohami sú služba a pomoc mladým ľuďom pre harmonický rozvoj telesnej, duševnej a duchovnej zložky ich osobností.

Nájdete nás: Nízkoprahové centrum Jordán, Mníšanská 536, 04916 Jelšava

Aktuálne: YMCA Revuca FB  FB YMCA Revúca

YMCA Revúca ako príklad dobrej praxe: Inklúzia – Príklady dobrej praxe
Výročná správa: YMCA Revúca 2017

Niečo o nás

Od nášho vzniku v roku 1997 sme pracovali v nasledujúcich oblastiach:

Klub PRIEKOPNÍK – stretával sa každý piatok na ZŠ SNP v Revúcej. Stretávalo sa tam okolo 15 detí so svojimi dospelými priateľmi, aby sa spolu učili pravidlám prežitia vo voľnej prírode, osvojovali si rôzne životné zručnosti, ako komunikáciu (okrem iného aj morzeovku), asertivitu, empatiu, úctu, toleranciu, a to prostredníctvom spoločných hier a aktivít.

Klub pre deti z ulice – Klub pre deti z ohrozeného prostredia. Jednalo sa hlavne o rómske deti. Stretávali sme sa v ZŠ SNP v Revúcej, predtým sme sa stretávali na ulici. Preberali sme život Pána Ježiša a na jeho príklade sa snažili deti naučiť nezištnosti a láske k druhým.

Sociálne programy – Návštevy Detských domovov v Hnúšti a v Hrachove – 1 x za mesiac členovia a priatelia YMCA navštevovali deti v špeciálnych základných školách.

Vzdelávacie programy – Jazykové kluby – s americkými lektormi z EGT v Tisovci sme zabezpečovali jazykové kurzy pre obyvateľov Revúcej a okolitých obcí, pre malý záujem sme s týmito aktivitami skončili.

Aktuálne aktivity

  • roma2Nízkoprahové komunitné centrum pre rómske deti v Jelšave
  • Hosťovanie šiestich dobrovoľníkov cez program Európska dobrovoľnícka služba (Erasmus+)
  • víkendové akcie pre mladých v prírode,
  • letný tématický detský tábor,
  • airsoft
  • zlaňovanie
  • netradičné športy

IMG_2263História nízkoprahu v Jelšave

YMCA Revúca sa problematike rómskej menšiny venuje systematicky od roku 2007. Od septembra 2007 sme sa pravidelne stretávali s deťmi každú sobotu 2 hodiny, počas ktorých sme si spolu čítali, kreslili, učili sa, rozprávali a pod. Túto prácu zabezpečovali dvaja dobrovoľníci. Okrem víkendových stretnutí sme v rokoch 2009 -2013 organizovali pre rómsku mládež anglické letné denné tábory s účasťou zahraničných lektorov a vianočnú besiedku. V roku 2011 sme vďaka podpore z grantu “Ďalej znižujeme prahy” nadácie Intenda mohli otvoriť nízkoprahové centrum a zamestnať jedného človeka na čiastočný úväzok. Po jeho skončení sme našli dostatok zdrojov a podporovateľov, aby sme túto prácu udržali. Tým sa nám podarilo splniť cieľ grantu.

IMG_2240Dnes nás už mládež v Jelšave pozná a naučila sa chodiť do centra, preto chceme naše služby skvalitňovať a začať zámerne pôsobiť na to, ako mladý v Jelšave vnímajú svoj život a okolie.V súčasnosti realizujeme projekt First breath – Prvý nádych. Projekt bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska z fondu Hodina deťom. Aj vďaka tomuto projektu sme mohli nášmu komunitnému pracovníkovi rozšíriť úväzok z čiastočného na plný. Zámerom projektu je dať možnosť mladej rómskej populácii v Jelšave vidieť svoje možnosti a pozitívny potenciál v nej ukrytý. Možno to bude roztrasený nádych, ako keď z človeka spadnú okovy a on si začína uvedomovať, že je voľný a môže ísť kam chce. Chceme im ukázať, že nemusia byť tým čo im médiá a spoločnosť vravia. Postupnými krokmi chceme búrať bariéry a obmedzenia, ktoré sú vybudované. Áno, je to ťažké. Tak prečo to odkladať na neskôr?!

logo_NDS_1200px

banner-HD15-468x60