Kráčame spolu 2017

Náš projekt “Kráčame spolu” sa pokúsi ukázať deťom, ako spracovať a vyjadriť, čo prežívajú. Vďaka tomuto projektu budú môcť hľadať rozdiely medzi tým, čo ich ohrozuje a čo je pre nich bezpečné. Pomôžeme im prostredníctvom hier, divadelných scénok, kreatívnych činností a individuálnych rozhovorov nájsť cestu ako sa rozhodovať v rizikových situáciách a ako povedať nie. V bezpečnom prostredí prostredníctvom hier, rozhovorov a skupinovej práce budú môcť budovať pozitívny obraz seba samého.