Projekt Mosty 2014

Prezentácia: UkoncenieMosty_30.11.2015

Od mája 2014 realizujeme nový projekt Mosty. Cieľom projektu je vytvoriť bezpečný priestor pre deti a mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde sa nebudú báť komunikovať, prejaviť svoje názory, postoje a sa aktívne zapojiť do pripravovaných aktivít. Prostredníctvom aktivít chceme deti a mladých viesť ku komplexnému rozvoju osobnosti po stránke komunikačnej, emocionálnej a sociálnej.

Deťom a mladým chceme poskytnúť miesto, kde môžu bezpečne tráviť svoj ​​voľný čas. Miesto, kde v prípade potreby nájdu podporu, porozumenie a môžu rozvíjať svoje zručnosti a schopnosti.

V rámci projektu môžeme realizovať veľa nových aktivít. Od júla 2014 začal fungovať 2x týždenne predškolský klub. Vždy raz za mesiac hovoríme s mladými ľuďmi vďaka preventívnemu programu Kurz zdravý život o témach, ktoré sú pre ne významné a dotýkajú sa ich. Realizáciou kultúrnych búrz a workshopov sa snažíme o zníženie prejavov rasovej nenávisti, xenofóbie a extrémizmu. Na výstavách a koncertoch ukážeme ľuďom, čo všetko deti dokážu a vedia.

Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA -nadácia na podporu sociálnych zmien.

The goal of the project is to create safe place for children and young people from disadvantaged backgrounds, where they will not be afraid to communicate, express their opinion and attitudes and to make space to join the activities.

We want to provide space, where they can spend their free time. Space, where they can find support and understanding. Space, where they can develop their skills and abilities.

eeagrants