Staré mesto

Miestne združenie YMCA Staré mesto má za sebou relatívne dlhú históriu, ktorá sa začala v roku 1991 založením Lesnej YMCA v Bratislave. Za jej zrodom stáli oddiely Eldorado a Dares. Práve Lesná YMCA dlhé roky tvorila základ miestneho združenia, fungovalo v nej viacero táborníckych oddielov zameraných na prácu s deťmi a mládežou a aktívny pobyt v prírode (okrem spomínaných ďalej Zvonček, Čierny Kôň či Albatros), folkový klub venujúci sa spoločnému učeniu a hraniu folkovej hudby v rámci Gitarovej škôlky a Gitarového brlohu, a v neposlednom rade i folková skupina Rolničky.

Okrem Lesnej YMCA bol druhým hlavným pilierom miestneho združenia bratislavský TenSing, ktorý pracoval hlavne s teenagermi so zameraním na dramatickú činnosť, zborový spev, tanec a kapelu. TenSingom za roky jeho aktívneho pôsobenia prešlo niekoľko generácií mladých ľudí, spomedzi ktorých sa dodnes niektorí venujú práci pre ústredie YMCA Europe.

V súčasnosti sú pravidelné aktivity miestneho združenia pozastavené a činnosť funguje ďalej skôr na neformálnej a nepravidelnej báze.

Oddiel Eldorado, ktorý prežil celú históriu miestneho združenia a zrejme najvýraznejšie sa podpísal na jej formovaní, funguje aktívne ďalej, i keď v súčasnosti svoju činnosť viac smeruje do vnútra Slovenského Skautingu, ktorého členom sa stal v roku 2013 na báze dvojitého členstva ako súčasť 11. zboru Bielych Delfínov. Cieľom Eldorada aj po skoro 25 rokoch od jeho vzniku zostáva poskytovanie zmysluplnej alternatívy trávenia voľného času a priestoru pre všestranný rozvoj a rast detí a mladých ľudí najmä prostredníctvom pobytu a aktivít v prírode, budovania pevných priateľstiev a poskytovania priestoru pre sebarealizáciu. Situácia v TenSingu je oproti tomu momentálne v znamení plánov na výraznejšie obnovenie činnosti v réžii najmladšej generácie TenSingáčov, pričom oba články miestneho združenia, TenSing i Eldorado zdieľajú spoločné priestory v centre Bratislavy na ZŠ Vazovova.

Ťažiskom činnosti YMCA Staré mesto tak zostáva každoročné spoločné letné táborenie v Kremnických vrchoch pre súčasných aj bývalých členov a ďalšie občasné akcie počas roku, ako napríklad tradičný Oheň jarnej rovnodennosti alebo vianočné stretnutie. YMCA Staré mesto má ako samostatné občianske združenie vlastnú právnu subjektivitu a za jej formálne vedenie zodpovedá Rada YMCA Staré mesto.

Kontakt: bratislava ( at ) ymca.sk