Veľký Krtíš

AgapeHouse, mládežnícka čajovňa, funguje každú sobotu večer, v roku 2017 však bude  fungovať len počas leta. Diskusie na rôzne aktuálne témy v angličtine pripravuje Noah Johnson spolu s tímom dobrovoľníkov. Nechýbajú rozhovory, spoločenské a stolové hry, súťaže, outdoorové aktivity. Kluby navštevuje približne 15 – 20 stálych návštevníkov.

Aktuálne: Agape House FB

Kontakt: Roman Bálint, roman.balint1 (zavináč) gmail.com

Čo robíme

Biblické a diskusné stretnutia sú našou pravidelnou aktivitou. Prebiehajú každú nedeľu v poobedňajších hodinách a sú otvorené pre verejnosť.

Návštevy detských domovov v Poltári a Hrachove v predvianočnom období – pripravený vianočný program, hry, vianočné piesne, odovzdávanie vianočných darčekov v spolupráci s CZ BJB Lučenec a Samaritan Purse.

Návštevy v miestnom domove dôchodcov – osobné rozhovory, rôzne témy, vzájomné zdieľanie, piesne.. – majú pozitívny ohlas zo strany starších ľudí. Snažíme sa o čo najväčšiu pravidelnosť týchto návštev.

Leto patrí táborom, ktoré sa snažíme sprístupniť čo najväčšiemu počtu detí z rôznych sociálnych prostredí.