Európska dobrovoľnícka služba

erasmus+logo

Novinka! Nájdite si aktuálne voľné miesta na:
Europa-Volunteering

Európska dobrovoľnícka služba

Dobrovoľníctvo je nezištná a neplatená pomoc v prospech rôznych neziskových a sociálnych aktivít. Európska dobrovoľnícka služba umožňuje mladým ľuďom stať sa dobrovoľníkom v niektorej z krajín Európy alebo sveta. Cieľom je nielen obohatiť miestnu komunitu, ale popri tom sa rozvíjať ako osobnosť, zvyšovať si svoje kompetencie a celkovú životaschopnosť mladého človeka.

Ako to funguje?

Projekt EVS je partnerstvo medzi dvoma alebo viacerými usporiadateľskými organizáciami. Títo usporiadatelia zodpovedajú za nábor dobrovoľníkov pre svoj projekt.

Dobrovoľníci sa zúčastňujú na EVS prostredníctvom vysielajúcej organizácie v krajine, v ktorej žijú, a hostiteľskej organizácie, ktorá ich prijíma a hostí počas ich služby.

Prečo práve EDS?

Rozhovor s Monikou, ktorá pôsobila v Srbsku jeden rok, bol odvysielaný v lokálnom rádiu Nový Sad 19. februára počas jej EDS. Veľa užitočných informácií, ako to celé funguje poskytla aj lokálna koordinátorka YMCA Ivana Ilič:

igor_post

Podmienky:

  • vek 17 až 30 rokov
  • ochota stráviť 2 až 12 mesiacov ako dobrovoľník Európskej dobrovoľníckej služby (EVS – European Voluntary Service) v zahraničí
  • každý sa môže EVS zúčastniť iba raz (výnimkou sú krátkodobé EVS pre znevýhodnených mladých ľudí)

Čo?

Rôzne témy: napríklad kultúra, mládež, šport, deti, kultúrne dedičstvo, umenie, dobré životné podmienky zvierat, životné prostredie a rozvojová spolupráca,…

Kde?

v krajinách EÚ, ale aj v rôznych iných krajinách sveta
bezplatné ubytovanie, strava, poistenie a vreckové okrem malej spoluúčasti na časti cestovných nákladov
na konci potvrdenie o absolvovaní služby: certifikát Youthpass

Ako sa môžem prihlásiť?

Možností je viac, tu sú 2 najbežnejšie:

1. Vyberte si zahraničnú prijímajúcu organizáciu, ktorá vás zaujíma podľa témy a krajiny v zozname akreditovaných organizácii: http://europa.eu/youth/evs_database, organizácia musí mať aj status “RECEIVING”.

Tip: Nové projekty na zabezpečenie dobrovoľníckeho pobytu pripravujú organizácie na schválenie minimálne 6 – 8 mesiacov pred reálnym nástupom na službu, preto je odporúčané začať hľadať minimálne pol roka a viac pred žiadaným nástupom. To, že je organizácia akreditovaná neznamená, že má automaticky schválené projekty pre prijímanie dobrovoľníkov. Iba akreditované organizácie však môžu navzájom tvoriť partnerstvá a žiadať o grant na dobrovoľníka.
Databáza akreditovaných organizácii:

http://europa.eu/youth/evs_database

Tip: Organizáciu si vyberajte hlavne podľa jej zamerania a témy, ktorá vás zaujíma. Vyberať si organizáciu len podľa vysnívanej krajiny alebo jazyka je veľmi riskantné. Dobrovoľnícka služba nie je pártýždňová dovolenka, ale dlhodobý proces. Každodenný život v krajine a organizácii časom zovšednie a ak dobrovoľník nemal dostatočnú motiváciu pre danú prácu a tému, môže sa stať, že blízkosť pláže alebo hôr ho prestane napĺňať a z úspešného projektu sa stane trápenie pre dobrovoľníka a jeho hosťujúcu organizáciu. Najspokojnejší sú väčšinou tí, ktorí vedia prečo chcú ísť práve tam, kam idú, a nechcú len slepo vypadnúť z vlastnej krajiny.

2. Nájdi si už konkrétny schválený projekt. Niekedy organizácie pripravia projekty už dopredu, a následne hľadajú dobrovoľníkov po ich schválení napr. na sociálnych sieťach:

http://europa.eu/youth/volunteering_en

https://www.facebook.com/groups/EVS.vacancy/

http://www.youthnetworks.eu/SearchVacancy.aspx

http://europa.eu/youth/eu/article/looking-volunteering-opportunities_en

http://findevs.com

TIP: Neposielaj všeobecné motivačné listy. Snaž sa organizácii čo najkonkrétnejšie vysvetliť, prečo sa zaujímaš práve o ich prácu, ako sa v tom vidíš ty a ako to zapadá do tvojho terajšieho a budúceho života. Koordinátori musia vyberať veľmi zodpovedne človeka, ktorý má správnu a dlhodobú motiváciu pre dobrovoľníctvo, pretože tento proces vyžaduje veľa prípravy zo strany vysielajúcej a hosťujúcej organizácie.

A čo ďalej?

Ak si dostal pozitívnu odpoveď od niektorej zo zahraničných hosťujúcich organizácii, je možné začať proces prípravy. V tej istej Databáze akreditovaných organizácii môžeš nájsť a osloviť aj slovenské vysielajúce organizácie (SENDING). Najlepšie si je nájsť organizáciu blízko tvojho bydliska, lebo sú potrebné aj osobné návštevy pred vyslaním.

SENDING organizácia zo Slovenska potom kontaktuje vybranú RECEIVING organizáciu zo zahraničia pre prípravu zmlúv, partnerských potvrdení a iných dokumentov, poistenia, atď, potrebných pre vycestovanie.

YMCA na Slovensku je akreditovaná a má dlhoročné skúsenosti ako vysielajúca, prijímajúca a koordinujúca organizácia v rámci predošlého programu Mládež v akcii a tiež v novom programe Erasmus +.

Ak máte záujem o vyslanie práve cez YMCA, môžete nás kontaktovať na:
mobility (@) ymca . sk

Aktuálne ponuky: http://www.ymca.sk/category/eds-ponuky/