Kamil Gondáš

september 2013 – august 2014
Schierker Baude, Nemecko

V YMC-e pôsobím už od detstva, od tých 15-tich rokov. Najskôr som sa zúčastňoval na rôznych akciách, ktoré organizovala YMCA Panické Dravce. No neskôr som sa aj ja aktívne zapájal na organizovaní rôznych akcií, napr. anglických letných táborov, zimných, letných táborov pre dorast a mládež.

O EDS som sa dozvedel prostredníctvom mojich známych, ktorí pracujú v YMCA. Mal som možnosť sa rozhodnúť, ktorú krajinu v rámci EDS si vyberiem. Ja som si vybral Nemecko, keďže nemecký jazyk som sa učil na škole 9 rokov a mi bol bližší ako anglický jazyk. Mojou motiváciou vycestovať do Nemecka vrámci EDS nebol len nemecký jazyk, ale aj práca s deťmi, keďže sa práci s deťmi a mládežou venujem už niekoľko rokov.

V marci roku 2013 som vypísal anglicko-slovensko-nemecký formulár, ktorým som sa zaregistroval a prejavil záujem o EDS v Nemecku. Neskôr v auguste pred vycestovaním som v sídle neziskovej organizácii YMCA na Slovensku obdržal základné informácie o EDS v Nemecku. Po podpísaní všetkých nevyhnutných papierov pre YMC-u a Nemeckú národnú agentúru Mládež v akcii sa moja EDS-ka mohla zrealizovať. Takže prostredníctvom YMC-y na Slovensku som bol cez nemeckú národnú agentúru Mládež v akcii vyslaný do organizácii Športová mládež Nemecko.

Od prvého septembra sa moja EDS-ka v Nemecku začala pricestovaním na miesto mojej dobrovoľníckej činnosti v Nemecku do malebnej dedinky Schierke ležiacej v národnom parku Harz. Hneď po príchode ma privítal pracovný kolektív Schierker Baude – vzdelávaco-voľnočasového miesta (strediska) športového zväzu krajiny Sasko-Anhaltsko. Toto vzdelávaco-voľnočasové miesto ( stredisko ) patrí Športovej mládeži Nemecko, ktorá organizuje rôzne vzdelávacie, voľnočasové, kultúrno-spoločenské, športové aktivity pre všetky vekové skupiny.

Prvý mesiac po príchode som sa spoznával s mojím budúcim pracovným kolektívom, s novým neznámym prostredím, ako aj s novou kultúrou a činnosťami, ktorým sa budem venovať. Začiatok, čo sa týka dorozumievania sa s mojimi budúcimi kolegami v nemeckom jazyku nebol jednoduchý, ale čím dlhšie som tam bol, tým sa moje porozumenie a komunikácia zlepšovali a rozvíjali viac a viac. Prvé dni som väčšinou trávil s mojou kolegyňou, ktorá pochádzala z Lotyšska a bola tam posledný mesiac ako európska dobrovoľníčka. Ona mi o všetkom rozprávala a všetko poukazovala, čo budem tam robiť.

Hlavná činnosť, ktorú som tam vykonával bola zameraná na neformálne vzdelávanie a trávenie voľného času s deťmi zo základných škôl v Nemecku. Je to takzvaná škola v prírode, „zážitková pedagogika“, prostredníctvom ktorej sa deti majú možnosť dozvedať o prírode, zvieratách, o prostredí, v ktorom žijeme.

V rámci tejto činnosti sme sa zameriavali aj na protidrogovú prevenciu u detí a mládeže. Našim cieľom bolo motivovať deti a dorast k aktívnemu spôsobu života, k zdravému životnému štýlu, k aktívnemu využívaniu voľného času prostredníctvom rôznych športových aktivít, pohybu v prírode, vzbudiť u mladých vzťah k prírode, k pohybu, vzťah k športu.

Pre deti a dorast sme ponúkali rôzne možnosti využitia toho času, ktorý u nás strávili. Ponúkli sme im rôzne programy a projekty, ktoré si učitelia dopredu vybrali pre danú vekovú skupinu detí. Názov projektov bol rôzny, napríklad projekt stredovek, projekt národný park Harz, projekt zážitková tour, projekt spoznaj svoje okolie, projekt mix a projekt lyžovanie. Každý týždeň k nám prišli deti so základných škôl. Ja som si zobral na zodpovednosť jednu triedu zo štyroch. Po príchode do našej budovy som im povysvetľoval, kde sa čo nachádza v našej budove a všetky informácie spojené s pobytom v našom vzdelávaco-voľnočasovom stredisku. Predstavil som im program na celý týždeň, ktorý som naplánoval a zrealizoval aj s učiteľmi daných tried. Trávili sme čas turistikou, cyklistikou, návštevou zámku v meste Wernigerode, návštevou v uhoľnej bani Buechenberg, v bani na striebro Sankt-Andreasberg, v zoo v meste Wernigerode, hraním rôznych športov vo voľnom čase, prelaňovaním potoka, lanovkou v športovej hale, lezením na skaly v prírode a v športovej hale lezením na stenu, gps-rallye v prírode, rôznymi remeselníckymi a výtvarnými prácami v „dielni“ pre deti, prechádzkami v prírode, lyžovaním a mnohými ďalšími činnosťami.

Vo voľnočasovo-vzdelávacom centre sa počas víkendov a aj týždňov konali aj rôzne iné pobyty pre staršiu generáciu ale aj pre mládež. Konali sa tam aj rôzne semináre pre mládež zamerané na protidrogovú činnosť, športové aktivity, semináre zamerané na športovo-kultúrno-ekonomické a spoločenské témy. Dvakrát do roka prichádzali na dvojtýždňový pobyt aj študenti s viacerých krajín Európy ( Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Litva, Lotyšsko a Nemecko) na takzvané IB-campy, ktoré boli zamerané na výmenu názorov, informácií a skúseností medzi mládežou, rôzne kultúrno-ekonomicko-sociálno-spoločenské témy, ktoré boli aktuálne v Európe. Využili sme čas na spoznávanie sa prostredníctvom rôznych aktivít v prírode a v stredisku. Navštívili sme aj rôzne turistické miesta v Nemecku, ako napríklad vianočné trhy v meste Goslar, zámok v Potsdame, jaskyne a rôzne iné pamiatky. Každý večer mala každá krajina prezentovať svoj program, prostredníctvom ktorého sa druhé krajiny dozvedeli informácie o danej krajine, kultúru danej krajiny a tradície a kultúrno-spoločenský život v danej krajine. Hovorili sme na rôzne ekonomické a politické témy, ktoré boli aktuálne v európskej únii. Hovorili sme aj s politikmi z dvoch politických strán v Nemecku.

Počas tohto dobrovoľníckeho pobytu som veľa mohol načerpať z kultúrno-spoločenských tém, naučil som sa plynulo a bez problémov komunikovať v cudzom jazyku akým je nemčina, spoznať mnoho ľudí, nových kamarátov, známych a aj mnohých významných športovcov v Nemecku, ktorí dosiahli v športovej kariére vrcholové postavenie, napríklad môj kolega, s ktorým som učil deti lyžovať dosiahol tituly a rôzne ocenenia na lyžiarkych súťažiach v celej Európe. Bol viacnásobným víťazom v zjazdovom lyžovaní aj v Česko-slovensku. Stretol som sa osobne aj s jedným z najlepších cyklistov v minulosti, ktorého meno je Gustav-Adolf „Täve“ Schur, ktorý má titul olympijského víťaza, majstra sveta a majtra Európy v cyklistike.

Európsku dobrovoľnícku službu odporúčam pre každého mladého človeka, ktorý má záujem spoznať novú krajinu, novú kultúru, naučiť sa nový jazyk, získať veľa skúseností v práci s deťmi a mládežou.